Pendelfonds

18.12.2019

Bij het Pendelfonds kan je een subsidie aanvragen voor projecten die het aantal autoverplaatsingen voor woon-werkverkeer verminderen. Dit kan als bedrijf of andere private instelling, maar ook als lokale of provinciale overheid of andere publieke instelling (in samenwerking met een private partner).

Op het moment dat deze pagina wordt gepubliceerd, is er geen projectoproep van het Pendelfonds actief. Er zijn wel nog middelen voorzien. De regering zal bepalen wanneer opnieuw projecten kunnen worden ingediend.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Meer info op de website van het Pendelfonds