Pendelfonds

18.12.2019

Het Pendelfonds subsidieert projecten die het aantal autoverplaatsingen voor woon-werkverkeer verminderen.

We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder een of meerdere collega's mee te nemen. Dat kan beter, en daarbij helpt het Pendelfonds.

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Momenteel is er geen projectoproep van het Pendelfonds actief. Er zijn wel nog middelen voorzien. De regering zal bepalen wanneer opnieuw projecten kunnen worden ingediend.

Meer info op de website van het Pendelfonds