Filezwaarte (kanarie)

06.04.2023

De zwaarte van een file is gelijk aan het product van de lengte van de file en de duur van de file en dit gecumuleerd over de verschillende fases van de file (cf. de filelengte evolueert in de tijd). Filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometeruren (km.uren), de waarde opgenomen in de indicator is het voortschrijdend jaargemiddelde (0u-24u) telkens in december. Behalve het aantal voertuigen bepalen nog andere factoren de filezwaarte: het weer, ongevallen, wegenwerken ...

Filezwaarte

Bron

Verkeerscentrum

Vaststellingen

De filezwaarte kende tot 2019 een stijgende tendens. Vooral in de Vlaamse Ruit, het gebied rond en tussen de grootstedelijke gebieden van Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven, is de filezwaarte hoog, met als drukste wegen de R1 (ring van Antwerpen) en R0 (ring van Brussel). Op die locaties zijn ingrijpende wegenwerken gepland (optimalisering R0 en de Oosterweelverbinding). Ervaring uit het buitenland, zowel USA, UK als Nederland leert nochtans dat op basis van de fundamentele filewet de bijkomende capaciteit na enkele jaren terug ingenomen is door nieuw autoverkeer. 

In 2020 kelderde de filezwaarte ten gevolge van corona: lockdowns, beperkingen op vrijetijdsverkeer en verplicht thuiswerken halveerden de filezwaarte. In 2021 zien we een herstel al bleef de filezwaarte onder het niveau van 2013. Uit de rapportering van 2021 willen we toch enkele nuances halen. Door het terugval van de verkeersvolumes zijn er ook minder (hinder)ongevallen. Daarnaast was er een verschuiving van filezwaarte richting avondspits (voor 2020 was de ochtendspits ruim de zwaarste), dat kan wijzen op een wijzigend belang van verplaatsingsmotieven: minder woon-werkverkeer en meer recreatief verkeer. Een derde nuance is de verdere toename van het vrachtverkeer, op werkdagen ligt het vrachtverkeer boven de cijfers van 2019. 

In 2022 zit de filezwaarte terug op het niveau van voor corona.

Update: april 2023

Lees meer