OVG 5.5: Aantal verplaatsingen en kilometers blijven gelijk

11.12.2020

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.5 (OVG 5.5 - cijfers grotendeels verzameld in 2019) en zoomt in op het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstanden. 

 

Verplaatsingen en verplaatsingstijd

De Vlaming (van 6 jaar en ouder) verplaatst zich gemiddeld 2,42 keer per dag. Wie zich verplaatst doet dat gedurende ongeveer 71 minuten per dag, ofwel 22,12 minuten per verplaatsing. Dit gemiddelde blijkt redelijk constant te zijn en illustreert de befaamde Brever-wet. 

55-aantalverplaasingen

Illustratie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De Brever-wet klopt nog steeds

De wet van behoud van reistijd en verplaatsingen, of Brever-wet, is een verkeerskundig principe en stelt dat we ons gemiddeld 3 keer per dag tussen de 70 en 90 minuten verplaatsen. In dit uitgebreide artikel leer je de Brever-wet kennen.
Doorheen de verschillende onderzoeken verplaatsingsgedrag zien we dat het aantal verplaatsingen vrij constant blijft. Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag van OVG 5.5 is wel significant verschillend van dat van het vorige OVG.
Een mogelijke verklaring zou de vergrijzing kunnen zijn. Ook de opkomst van e-commerce en het digitaliseren van diensten zouden factoren kunnen zijn die zorgen voor minder verplaatsingen. 

55-gavpppd

Belangrijk om hierbij te vermelden dat bij het totale aantal respondenten (1.650) er 410 op de dag dat zij hun dagboekje invulden geen verplaatsing hebben gemaakt. 1 op 4 (24,84%) verplaatste zich dus niet. Indien we geen rekening zouden houden met de ‘niet-verplaatsers’ zouden de Vlamingen gemiddeld 3,22 verplaatsingen per dag maken.

 

Het aantal kilometer dat we dagelijks afleggen neemt af: 31,84 km/dag in OVG5.5 (In OVG 5.4: 36,10 km/dag). Dit zijn de cijfers zonder outliers. Met outliers liggen die cijfers hoger (35,8 km/dag in OVG 5.5). Deze outliers zijn te wijten aan verre verplaatsingen (>1.000 km), meestal per vliegtuig. Om grote schommelingen ten gevolge van deze outliers te vermijden beschouwen de onderzoekers enkel verplaatsingen van minder dan 1.000 km.

55-gakpppd