Electric

20.07.2021

Is elektrisch rijden echt de toekomst?

“Loopt het tijdperk van de verbrandingsmotor op zijn laatste benen? Staat de elektrische motor klaar om de fakkel over te nemen?” Deze, en andere, vragen stelde Bond Beter Leefmilieu al in 2010 tijdens de conferentie ‘Elektrische mobiliteit 2020’. In 2021 ligt het nieuw CPT-actieplan over elektrische mobiliteit op tafel. Verder gaan we tijdens vier tafelgesprekken over elektrische gedeelde mobiliteit, elektrisch fietsen, elektrische stadslogistiek én elektrisch busvervoer na welke drempels en mogelijkheden elektrisch vervoer heeft.

Moderator Chiara Lorré

chiara

Chiara is projectmanager duurzame mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu. Chiara werkt rond duurzame bedrijfsmobiliteit, elektrificatie van bedrijfswagens en verduurzaming van zakenreizen. 

Introductie door Simon Ruyters

simon

Simon is beleidsmedewerker ‘Clean Power for Transport’ bij de Vlaamse overheid (departement MOW). Simon werkt al geruime tijd bij de Vlaamse overheid en staat als beleidsmedewerker mee in voor de coördinatie van het Vlaams beleid alternatieve brandstoffen voor transport. Zijn expertise situeert zich vooral op het vlak van elektrisch rijden en bijhorende laadinfrastructuur. Simon volgt ook de Europese beleidsprocessen rond elektrisch rijden van nabij op en is trekker van een aantal Europese projecten, waaronder BENEFIC.

Tafelgesprekken

  • Elektrisch gedeelde mobiliteit

Bram Seeuws, beleidscoördinator Autodelen.net, modereert deze tafel. Bram is expert in o.a. de thema’s elektrische deelmobiliteit en basisbereikbaarheid. 

Jet Berndsen stelt het project eHUBS uit Amsterdam voor. Jet Berndsen werkt sinds 2019 als projectmanager aan het thema Smart Mobility voor de gemeente Amsterdam. Hier werkt ze aan diverse innovatieve experimenten die in potentie een positieve bijdrage kunnen leveren aan leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van de stad Amsterdam. Met verschillende projecten slaat ze de verbinding tussen nieuwe (digitale) mobiliteitsconcepten en het stimuleren van het gebruik. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale en internationale overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en natuurlijk de Amsterdammers. Momenteel werkt zij aan het Interreg NWE’s eHUBS project en het EIT Urban Mobility’s Smarthub project.

bram

Bram Seeuws, beleidscoördinator Autodelen.net

Jet

Jet Berndsen werkt sinds 2019 als projectmanager aan het thema Smart Mobility voor de gemeente Amsterdam.

  • Elektrische stadslogistiek

Bart Dumoulin, projectmanager duurzame mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu) modereert.

Roos Lowette kadert de manier waarop Mechelen zero-emissie stadslogistiek aanpakt. Roos werkt voor de dienst mobiliteit van Stad Mechelen. Ze is er coördinator van SURFLOGH en ULaaDS – twee Europese projecten die antwoorden formuleren op de uitdagingen rond stadslogistiek. Ze wordt vergezeld van Johan Peeters van Bpost die de elektrificatie van de postbezorging in Mechelen in handen neemt.

Ze worden vergezeld door Johan Peeters, een procesfacilitator en coach die resultaatgerichte projecten op poten zet als onafhankelijk begeleider of in samenwerking met een collectief aan onafhankelijke innovatoren. Hij heeft 15 jaar ervaring in coaching, training, ontwerp en consulting. De afgelopen twee jaar zet hij duurzaamheid op de agenda van bpost en zet hij in op gedragsverandering bij de werknemers. Met een team van bedrijfsinnovatoren en diplomatische rebellen realiseerde hij de eerste Eco Zone in België, nl. emissievrije postbedeling in Mechelen. Hiervoor installeerden ze een hoogintensief netwerk van lockers zodat iedereen, inwoner en handelaar, de mogelijkheid heeft om op wandelafstand (400m) hun pakketen op te halen en af te leveren. Verder zetten ze in op postbedeling met de fiets en elektrische wagens in de stad binnen de tijdspanne van slechts 9 maanden. 

bart

Bart Dumoulin is projectmanager duurzame mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu). Bart werkt rond duurzame stedelijke logistiek en rond de elektrificatie van de taxisector. 

roos

Roos werkt voor de dienst mobiliteit van Stad Mechelen.

johan

Johan is procesfacilitator en coach

  • Elektrisch busvervoer: 

Mattijs Verhelst (projectmedewerker TreinTramBus) modereert. 

Stijn De Preter van de lijn stelt het project elektrische bussen in Antwerpen voor. Stijn verzorgt de communicatie van het programma Elektrische Bussystemen van De Lijn. EBS coördineert de volledige vergroening van de vloot en bijhorende infrastructuur om De Lijn nog meer klantgericht en duurzaam te maken.

Mattijs

Mattijs is projectmedewerker  bij TreinTramBus

stijn

Stijn verzorgt de communicatie van het programma Elektrische Bussystemen van De Lijn

  • Elektrische fietsen:

Wies Callens modereert.

Enid Zwerts (Suunta) geeft haar visie om de impact van elektrisch fietsen op verkeersveiligheid, nodige infrastructuur en nodige mobiliteitsoplossingen. Enid is senior adviseur verkeersplanning bij SUUNTA en docent aan de graduaatspopleiding verkeerskeerkunde van de PXL. Ze begon in 1997 in de mobiliteitswereld met mobiliteitsonderzoek aan hogeschool en universiteiten. In 2010 maakte ze de overstap naar de privé-sector, met een sterke focus op onderzoek en beleidsvoering.

wies

Wies Callens is beleidsmedewerker bij de Fietsersbond

enid

 Enid is senior adviseur verkeersplanning bij SUUNTA en docent aan de graduaatspopleiding verkeerskeerkunde van de PXL.