Deelmobiliteit en Wonen - Ruimte creëren voor mensen

21.03.2024

Ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. Toch blijft het ruimtebeslag in Vlaanderen steeds stijgen en verder versnipperen. 50% van de verharde ruimte wordt ingenomen door huizen en transportinfrastructuur. Deze laatste is goed voor 80.000 ha waarvan 24.000 ha dienst doen als parkeerplaats.

We laten vier goede praktijken aan het woord die ruimte teruggeven aan mensen. Ieder van hen zet deelmobiliteit in als één van de oplossingen die past binnen een integrale visie op duurzame mobiliteit en ruimtegebruik.

Hans Weymans

Hans Weymans is project developer bij Matexi. Matexi is een buurtontwikkelaar met als doel: “Everybody deserves a great place to live”. Om dit doel te bereiken wordt er frequent onderzoek gedaan om de woonbehoeften beter te begrijpen en te verbeteren. De nieuwe stadsbuurt 'Vier Fonteinen' in Vilvoorde is autovrij, biedt deelmobiliteit aan, is groen en verweven met voet- en fietspaden. De implementatie van deelmobiliteit verliep niet zonder horten of stoten. Hans geeft zijn lessons learned mee.

Nick Knoester

Nick Knoester houdt zich al jaren bezig met de mobiliteitstransitie en de afgelopen jaren in het bijzonder met deelmobiliteit en MaaS. Als beleidsadviseur van de gemeente Utrecht zorgt hij voor het aanbod van de deeltweewielers in de bestaande stad én denkt hij met de vele autoluwe gebiedsontwikkelingen in de stad mee hoe deze een succes gaan worden. Utrecht kent momenteel diverse ontwikkelingen met zeer lage parkeernormen, waarbij de uitdaging is om met een breed en divers aanbod van deelmobiliteit – uiteraard als aanvulling op de fiets en het OV – en parkeren op afstand te zorgen dat meer mensen een woning kunnen vinden, dat de leefbaarheid toeneemt en de bereikbaarheid gelijk blijft.

Wim Billet

Wim Billet is sinds 2020 medewerker mobiliteit voor de gemeente Rotselaar. Deze gemeente is gelegen tussen De steden Leuven en Aarschot die te maken heeft met veel doorgaand verkeer van en naar Leuven en Brussel. Dat maakt (gedeelde) mobiliteit een uitdaging, maar ook noodzakelijk. Rotselaar werkt aan de opmaak van een parkeerbeleidsplan om zo nog meer kansen te creëren voor deelmobiliteit.

Gerbrand Nootens - Wooncoop