Fietspaden en natuur, algemene uitgangspunten om tot gedeelde oplossingen te komen.

16.11.2023

Een rijke biodiversiteit en degelijke fietsinfrastructuur zijn noodzakelijke ingrediënten van een duurzame transitie. Er is nood aan een een fijnmazig fietsnetwerk en aan een robuust natuurnetwerk. Echter, soms lijken de verschillende belangen moeilijk verzoenbaar. Denk maar aan de noodzakelijke straatverlichting voor de veiligheid van fietsers die de fauna verstoort of aan de verharding van fietspaden die grondwaterinfiltratie bemoeilijkt. In sommige situaties komen organisaties die dezelfde belangen nastreven tegenover elkaar te staan in een schijnbaar onoplosbare patstelling. 

Tijdens een panelgesprek duiden experts diverse elementen in de problematiek. Samen gaan ze op zoek naar gedeelde belangen en uitgangspunten die kunnen bijdragen aan constructieve oplossingen in dergelijke complexe dossiers.

Panel: Wies Callens (Fietsersbond), Dries Elst (Trage Wegen), Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu)

Wies van de Fietsersbond

Wies Callens werkt sinds 2016 voor de Fietsersbond, eerst als ondersteuner van de lokale afdelingen, waardoor hij een goed zicht heeft op wat er leeft bij de lokale afdelingen en de vrijwilligers. Sinds 2018 is Wies beleidsmederwerker met een focus op fietsbeleid op Vlaams, Brussels en federaal niveau. Daarnaast is hij ook woordvoerder van de Fietsersbond.

Erik van BBL

Erik Grietens is beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu. Als stedenbouwkundige verdiept hij zich in thema's waar ruimtelijke ordening in aanraking komt met natuur- en milieukwesties. Bij BBL ontwikkelde Erik al meerdere tools en instrumenten om organisaties te ondersteunen die op het terrein oplossingsgericht aan de slag gaan. 

Dries van Trage Wegen

Dries Elst is projectmedewerker natuur, milieu en gezondheid bij Trage Wegen vzw. Als projectmedewerker zorgt hij mee voor de gemeentelijke ondersteuning, natuurtechnische inrichting van trage wegen en projecten rond gezondheid en luchtkwaliteit.

 

Praktisch

Tijdstip: 11u15 - 12u30
Zaal: Cinema