Gender - studiedag ruimte en mobiliteit 2023

16.11.2023

Openbare ruimte is vaak ingericht voor en door mannen. Waaraan zien we dat? Welke impact heeft het op de beleving van de publieke ruimte? Hoe brengen we er verandering in? Hoe creëren we genderinclusie publieke ruimte en mobiliteitsinfrastructuur? Els De Vos, Badra Djait en Jelten Baguet gaven antwoord tijdens deze sessie.

Hier vind je de presentaties of teksten die de presentatie samenvatten:
sessie gender - Badra Djait - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf
sessie gender - Els De Vos - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf 
sessie gender - Jelten Baguet - studiedag ruimte en mobiliteit.pdf + Het onderzoeksrapport van het project SMEP.

foto Els De Vos

Els De Vos is hoofddocent en coördineert de opleiding interieurarchitectuur. Als ingenieurarchitect en ruimtelijke planner is ze geïnteresseerd in de sociale dimensie van ruimte: van stoel tot stad.
Aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur doceert professor De Vos in het domein van wooncultuur en architectuurgeschiedenis en –theorie.
Haar onderzoek situeert zich op het snijveld van architectuur, genderstudies, antropologie en publieke ruimte. Haar thesis waarin ze drie Gentse parken vanuit een genderperspectief bestudeert, werd bekroond met de VRP Eindwerkprijs. Ze is een graag geziene gast in expertgroepen rond gender en publieke ruimte. In samenwerking met Amazone vzw cureerde ze de tentoonstelling over Female Symbols and Urban Space over de vrouwelijke representatie in de publieke ruimte (Brussel,  9 dec – 3 jan. ’21).

foto Badra Djait

Badra Djait is coördinator Diversiteit & Inclusie aan de UGent. In haar vrije tijd is ze voorzitter bij Voem, een sociaal-culturele vereniging die mensen en organisaties grenzeloos verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement. Ze is ook geëngageerd bij de kunstensector zoals NTGentTrefpunt en De Centrale, en is lid van de Gentse Cultuurraad. Haar doel is bruggen slaan tussen wetenschap, kunst en diversiteit. 

foto Jelten Baguet

Jelten Baguet is projectmedewerker bij Mpact, een Belgische vzw die zich inzet voor een efficiënter en toegankelijker vervoerssysteem. Hij is betrokken bij verschillende Europese (onderzoeks)projecten waaronder SmartHubs en ShareDiMobiHub waarin hij met verschillende universitaire partners en overheden meewerkt aan de uitbouw van toegankelijke, inclusieve mobipunten en deelmobiliteit in België en Europa. In het kader van het recent opgestarte project SMEP! – Shared Mobility Equity Principles, gefinancierd door de FOD Mobiliteit en Transport, verrichte Jelten onderzoek naar genderongelijkheid op het openbaar vervoer en in deelmobiliteit, en bracht hij verschillende oplossingen in kaart die het transportsysteem toegankelijker kunnen maken voor vrouwen. Hij stelt tijdens de sessie Gender de eerste resultaten van de studie voor.