Panelgesprek - studiedag ruimte & mobiliteit 2023

16.11.2023

Burgerparticipatie is een spraakmakend thema. Heel wat organisaties, overheden en bedrijven gaan er al succesvol mee aan de slag. Bij kwaliteitsvolle participatie komen echter ook tal van uitdagingen kijken: Hoe krijg je mensen mee in een verhaal en maak je hen enthousiast? Hoe zorg je voor een representatieve groep van deelnemers in een superdiverse samenleving? Wat bepaal je vooraf en wat ligt open? Hoe passen de ideeën van burgers in het budget? Hoe pak je tegenstrijdige belangen aan tussen buurtbewoners en bedrijven? En niet onbelangrijk: hoe zorg je voor een blijvende impact? We legden de vragen voor aan het panel en gaan onder begeleiding van moderator Griet Noë in debat.

foto Griet Noë

Griet Noë (moderator) werkt sinds 2015 voor Common Ground, een adviesbureau dat focust op duurzame transitieprojecten in de publieke ruimte. Griet specialiseerde zich in stakeholdermanagement binnen ruimtelijke projecten met een hoge sociale complexiteit. In de projecten die ze begeleidt, houdt Griet ervan om vertrouwen te bouwen tussen verschillende stakeholdergroepen met schijnbaar verschillende agenda’s, en stap voor stap op zoek te gaan naar gedeelde doelstellingen, wederzijds begrip en nuance in complexe materie. Projecten die Griet de voorbije jaren begeleidde, zijn o.m. het intendantschap voor de overkapping van de Antwerpse Ring, het onderzoek naar een systeem van wegenheffing in Vlaanderen, het planproces "Rond Ronse” waarbij de zoektocht naar een leefbare mobiliteitsoplossing samen spoort met een openruimteproces met landbouw-, natuur- en erfgoedactoren; het betrekken van actoren in de studie naar de haalbaarheid van een fusie in de Vlaamse Ardennen. Vóór Common Ground was Griet vanuit Leiedal actief in verschillende lokale, regionale en Europese netwerken. Ze werkte ook verschillende jaren met stakeholders van diverse niveaus samen in het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Lille-Kortrijk-Tournai.

foto Jochen Goekint

Jochen Goekint is adviseur voor UNIZO. Hij begon bij de ondernemersorganisatie als bereikbaarheidsadviseur bij wegenwerken en nam later de rol van adviseur mobiliteit op voor de studiedienst. Hij geeft zowel intern en extern advies over thema’s rond mobiliteit, van het lokale tot het federale niveau, zetelt in verschillende adviesraden waaronder de Vlaamse Mobiliteitsraad MORA en hield zich de voorbije jaren ook sterk bezig met de elektrificatie van personenwagens. Vanaf het voorjaar van 2024 neemt Jochen ook het domein ruimtelijke ordening op zich binnen de UNIZO Studiedienst.

foto Leontien Allemeersch

Leontien Allemeersch is artistiek coördinator bij de Koer in Gent, een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en artistieke projecten en initiatieven. Ze ondersteunt kunstenaars en collectieven die zich in en rond de Koer ontwikkelen. Vanuit deze artistieke praktijken maakt ze verbindingen met (buurt)partners om een resem aan verhalen te delen aan de buitenwereld. Meestal heeft ze daarbij ook nog een camera in de hand om allerlei gewoel vast te leggen.

foto Arno Braet

Arno Braet studeerde in 2016 af als ruimtelijk planner (KULeuven). Zijn masterproef ‘ruimte (ver)halen’ werd genomineerd voor de VRP afstudeerprijs. Na een korte periode in de architectuur is hij sinds 2018 gemeentelijk omgevingsambtenaar en ruimtelijk planner voor Stad Oostende. Al vijf jaar lang zet hij in op het leesbaar maken van stedelijke kwaliteiten. Dat doet hij door af te stappen van de traditionele ruimtelijke planning en door samenwerkingsverbanden tussen verschillende stadsdiensten en bewoners op te zetten. Samen met o.a. het Stadsatelier – een denktank voor de stad van morgen – verweeft hij lokale dynamieken met regionale uitdagingen. Daarvoor hanteert hij het participatiedenken binnen de stedenbouw als een nieuwe traditie die stedelijke opgaves in al hun diversiteit omarmt en deze inzet als hefboom. Naast stadsmaker is Arno Braet ook schrijver, fotograaf en danser, en zet hij de denkpatronen uit deze kunstvormen in om tot een beter begrip van de stad te komen.

Koos Fransen

(Dr.) Koos Fransen richtte in 2021 de organisatie STR.AAT op, waarmee hij socio-culturele projecten combineert met consultancy om zo in te zetten op storytelling over, voor en door de straat en haar kleurrijke gebruikers. Hij werkt op het raakvlak tussen mobiliteit, publieke ruimte en participatie, onder andere in projecten zoals het streetart-project ‘Straatart’, het buurtverbindende project ‘Comment ça vaas’ of het intergenerationele project ‘De Verhalenkaravaan’. Daarnaast is Koos actief als projectleider voor complexe publieke ruimteprojecten bij de Stad Gent en als gastprofessor mobiliteitstransities aan de UGent. Hij heeft een achtergrond in ruimtelijke planning, en werkte voordien als onderzoeker rond de thema’s vervoersarmoede, rechtvaardige mobiliteit en verkeersbewarende maatregelen.