Ruraal - studiedag ruimte & mobiliteit 2023

16.11.2023

Ons verplaatsingsgedrag is afhankelijk van tal van factoren, een ervan is wààr we ons verplaatsen: door de stad of door het platteland, of - kenmerkend voor Vlaanderen - iets tussenin. Mobiliteit op het platteland neemt andere vormen aan en vraagt dus ook een andere aanpak. In dit uur gingen we samen met Jasmien Jaques (Mpact) in discussie rond enkele thema's zoals de 15-minutenbuurt, mobiliteitsarmoede en de rol van de auto. Ook zoeken we naar wenselijke toekomstbeelden: hoe ziet een duurzaam mobiel dorp er uit? Veerle en Joshua uit het Dorpspunt in Stavele stelden hun werking voor en legden uit op welke manier zij bijdragen aan duurzame mobiliteit op het platteland.

Hier vind je de Presentatie.

foto Jasmien Jaques

Jasmien Jaques werkt als projectmedewerker aan efficiënte, duurzame en toegankelijke mobiliteit in Vlaanderen bij Mpact vzw. Met een achtergrond in architectuur en ruimtelijke ordening is de impact van en de link tussen mobiliteit op onze ruimte en ons ruimtegebruik voor Jasmien heel duidelijk. Zowel landelijke leefomgevingen als stedelijke mobiliteit komen aan bod binnen de Europese projecten van Mpact. Daar werken we aan meer ruimte en levenskwaliteit aan de hand van concrete oplossingen zoals particulier autodelen, carpool of mobipunten, beleidswerk en innovatie.

foto Dorpspunt Stavele

Met het Dorpspunt willen we mensen met elkaar verbinden en investeren in een warme en zorgzame buurt. Het is een plek waar mensen met en zonder handicap elkaar hartelijk ontmoeten en uit het dorp verdwenen diensten terugvinden. Het dorpspunt is een laagdrempelige ontmoetingsplek, een duurzame buurtwinkel, aanspreekpunt voor dienstverlening en knooppunt voor mobiliteit. Het wordt uitgebaat door personen met een beperking die we vanuit De Lovie vzw ondersteunen. We bewegen naar een nieuw zorgsysteem waarbij we zelf verbindend en innovatief ondernemen met de lokale gemeenschap als motor en met de focus op talenten.