Veilig naar school?

01.09.2017

Vandaag 1 september trekken onze kinderen opnieuw – of voor het eerst – naar school. Ze doen dat op de achterbank, op de fiets, met de bus of gewoon te voet.
Ondanks de vele inspanningen om de openbare weg voor iedereen veiliger te maken, vallen er nog te veel slachtoffers in het verkeer. In 2016 waren er nog ruim 40.000 verkeersongevallen met slachtoffers in België, goed voor ruim 140 slachtoffers per dag. Fietsers en voetgangers zijn goed voor een aandeel van 5.7% in de afgelegde kilometers, maar 47% van de dodelijke slachtoffers en 54% van de zwaar gewonden zijn fietsers en voetgangers (cijfers van Statbel en Mobiliteitsraad) .

Wij, als bezorgde ouders die onze kinderen en hun vriendjes graag veilig van en naar school zien fietsen, stellen daarom enkele concrete maatregelen voor om de fietsroute van en naar school veiliger te organiseren.

Vrachtwagens en fietsers

De openbare ruimte in onze steden is beperkt, op veel wegen rijden fietsers gemengd met het (vracht)verkeer. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat fietsers bij een botsing met een truck een zes keer zo grote kans hebben om te overlijden vergeleken met een aanrijding met een bestelwagen. We begrijpen dat vrachtverkeer noodzakelijk is, maar vragen om het zware verkeer te scheiden van schoolgaande fietsers. Dat kan bijvoorbeeld door vrachtverkeer alleen toe te laten op wegen met een vrijliggend fietspad en door venstertijden in te stellen op de andere wegen (cf Amsterdam).

Groen licht, da’s niet altijd veilig oversteken!

Op vele kruispunten krijgen zowel fietsers die rechtdoor moeten, als voertuigen die willen afslaan tegelijk groen licht. Bij een ‘conflictvrije lichtenregeling’ krijgen fietsers pas groen licht als er écht geen voertuigen hun weg nog kunnen kruisen. Op een kruispunt met conflictvrije regeling sluit je meteen ook alle dode hoek ongevallen uit, dit zijn meestal ongevallen met zware, zelfs dodelijke gevolgen.

Een grootschalige studie van Steunpunt Verkeersveiligheid toont aan dat veel ongevallen vermeden worden door lichten conflictvrij te regelen. In Nederland zijn niet-conflictvrije regelingen wettelijk verboden, waardoor ook het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers bij kruispunten beduidend lager is.

Ondertekend door:
Mieke Laureys en Marc Stroobants
BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid)
Fietsersbond vzw
Gezinsbond
Netwerk Duurzame Mobiliteit
OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw)
VAB