OVG 5.4: voertuig- en rijbewijsbezit

20.03.2020

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.4  (OVG 5.4 - cijfers grotendeels verzameld in 2018) en zoomt in op voertuig- en rijbewijsbezit. Bekijk ook het overzicht van alle thema's.

 

Voertuigbezit

Een Vlaams gezin beschikt gemiddeld over 1,19 auto’s. Dat cijfer stijgt sinds het begin van de onderzoeken verplaatsingsgedrag, maar is iets lager dan bij vorige OVG 5.3 waarin er 1,24 wagens per gezin waren.
Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,3 fietsen (inclusief elektrische fietsen). Dat cijfer blijft stabiel doorheen de jaren.

 

bezit auto, fiets en e-fiets

82,15% van de gezinnen beschikt over (minstens) een auto. Dat is 3% minder dan in OVG 5.3 (85,05%), maar ook 3% meer dan in OVG 5.2 (79,46%). Het autobezit blijft sinds begin 2000 vrijwel constant.
78,63% van de gezinnen beschikt over minstens een fiets (inclusief elektrische fietsen). Het aantal gezinnen met een elektrische fiets blijft toenemen: in OVG 5.2 was dat nog 10,89%, in OVG 5.3 16,93% en in OVG 5.4 17,78%. Booming business dus.
Een belangrijk element dat vooralsnog ontbreekt in de Onderzoeken VerplaatsingsGedrag is het gebruik van gedeelde mobiliteit (zowel auto- als fietsdelen). 

 

Rijbewijsbezit

Op basis van OVG 5.4 blijkt dat 84,04% van de Vlaamse 18-plussers een rijbewijs bezitten. Dat cijfer neemt toe ten opzichte van OVG 5.3 (83,34%) en OVG 5.2 ( 80,50%). Een aantal studies geven aan dat Vlamingen steeds later en minder vaak hun rijbewijs halen, maar dat blijkt voorlopig niet uit de resultaten van het OVG.

Rijbewijsbezit doorheen OVG

Grafiek Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Net als in de vorige OVG’s blijkt dat mannen vaker een rijbewijs hebben dan vrouwen. OVG 5.4 wijkt af van de wereldwijde trend dat vrouwen aan een inhaalbeweging bezig zijn. Het aandeel vrouwen met een rijbewijs nam licht af 79,07% (OVG 5.3: 80,46%) en het aandeel mannen met een rijbewijs bedraagt in OVG 5.4 89,25%. 

rijbewijsbezit man en vrouw

Illustratie Departement Mobiliteit en Openbare Werken