OVG6: Brussel (BHG)

11.09.2023
  • De steekproefgrootte van het OVG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 2685 respondenten. Ter referentie: in Vlaanderen waren er 4183 respondenten.
  • De Brusselaar (vanaf 6 jaar) verplaatst zich gemiddeld 2,92 keer per dag.
  • Op populatieniveau maken de Brusselaars alles samen ongeveer 3,3 miljoen verplaatsingen per dag. De grote meerderheid (85,5%) van deze verplaatsingen zijn interne verplaatsingen waarbij het start- en eindpunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.
  • Modal split. Op een gemiddelde dag zijn de vervoerswijzen “te voet” (35,9%), “openbaar vervoer” (23,8%) en “fiets” (8,6%) goed voor 2/3 van de verplaatsingen van de Brusselaar, terwijl de auto als bestuurder in 19,8% van de verplaatsingen gebruikt wordt (27% als we ook “autopassagier” erbij nemen). 
  • Uit de studie blijkt dat in 71,9% van de gevallen een verplaatsing uit 1 enkele rit bestaat, d.w.z. dat combimobiliteit anno 2021- 2022, 28,1% bedraagt.
  • Verplaatsingsmotief. Het doel “winkelen” alleen al vertegenwoordigt meer verplaatsingen (24,8%) dan alle verplaatsingen voor de doelen “werk”, “zakelijke verplaatsing” en “onderwijs volgen”. Al deze doelen samen, vertegenwoordigen slechts 24,2% van alle verplaatsingen.
  • Verplaatsingsafstand. Een verplaatsing in Brussel is in meer dan 2 op 3 gevallen korter dan of gelijk aan 5 km is en in bijna 95% van de gevallen korter is dan of gelijk aan 25 km. Slechts 5,6% van de dagelijkse verplaatsingen zijn meer dan 25 km. De gemiddelde afstand per verplaatsing bedraagt 7,7 km.
  • Autobezit. Het gemiddeld aantal wagens per huishouden bedraagt 0,55. 53,6 % van de Brusselse gezinnen bezit geen auto.
  • Fietsen en steps. Iets minder dan de helft van de Brusselse gezinnen bezit een fiets (47%). De meerderheid van de fietsen blijven tot nu toe niet elektrisch ondersteund: slechts 11% van de gezinnen bezit een elektrische fiets. Wat steps betreft is er een relatief hoog aandeel van 11% van de gezinnen met een of meerdere steps, waarvan het voor 4,6% van de gezinnen over een elektrische step gaat, en in 6,4% van de gezinnen om een niet-elektrische step.
  • Bijna 70% van de Brusselaars zegt een abonnement van de MIVB te hebben.

Meer info over OVG6 in Brussels Gewest

Meer info over OVG6 in Vlaanderen