OVG6: geen verrassingen naar aantal verplaatsingen en kilometer

01.07.2023

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 6 (OVG 6 - cijfers grotendeels verzameld in 2022) en zoomt in op het aantal verplaatsingen en kilometer.

De Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,74 keer per dag en legt gemiddeld 29,8 km per dag af.

 

verplaatsingen

Bron: departement  Mobiliteit en Openbare Werken

Op een gemiddelde dag maakt bijna een kwart van de Vlamingen (23,5%) geen verplaatsing.

 

gemiddeld aantal verplaatsingen per dag

Wie zich verplaatst, verplaatst zich gedurende 77 minuten per dag. Dit gemiddelde blijkt redelijk constant te zijn en illustreert de befaamde Brever-wet.

aantal kilometer per dag

Dat het aantal verplaatsingen per persoon toenam, maar het aantal afgelegde kilometer niet, kan mee veroorzaakt zijn doordat korte verplaatsingen van minder dan 100m nu wel opgenomen werden in het OVG.

Afstand per verplaatsing

De gemiddelde afstand per verplaatsing is 10,9 km.
Meer dan de helft van de verplaatsingen is korter dan 5 kilometer en meer dan 80% van de verplaatsingen is minder dan 15 km. 

modus en afstand

Bron: Instituut voor Mobiliteit, juni 2023

De actieve modi hebben een hoog aandeel voor de verplaatsingen met een afstand tot en met 10 km. Bij verplaatsingen met een afstand vanaf 10 km wordt BTM (bus, tram, metro) dan weer aantrekkelijker, terwijl de trein vooral vanaf 15 km verplaatsingsafstand belangrijker wordt. De auto wordt frequent gebruikt voor elke afstand, zelfs voor afstanden van minder dan 1 kilometer.