For Everyone

15.09.2021

Hoe maken we mobiliteit in de toekomst toegankelijk voor iedereen? Duurzame mobiliteit is immer een recht voor iedereen. Mensen moeten in principe aan zoveel activiteiten kunnen deelnemen als ze willen, ook als dit verplaatsingen impliceert. Die vrijheid is een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven. Hoe past combimobiliteit in dit verhaal? In deze sessie bekijken we alle aspecten hiervan.

We beginnen de sessie met het introduceren van de huidige stand van zake voor mensen die riskeren in vervoersarmoede te leven. Hierbij worden drempels benoemd voor mensen die in armoede leven en voor mensen met een handicap. Vervolgens worden de deelnemers opgedeeld in groepen om samen op zoek te gaan naar concrete oplossingen waar lokale besturen een verschil kunnen maken aan de hand van drie cases. 

Moderator Laura Berthoud

Introductie door Conny Mertens en Reinhart Niesten

Conny Mertens

Conny Mertens is opbouwwerker bij samenlevingsopbouw RIMO Limburg. Ze werkt halftijds als ondersteuner van de vereniging SOMA (in Maasmechelen) waar armen het woord nemen. Daarnaast werkt ze eveneens halftijds als ondersteuner van Trefpunt Armoede, waar ze de verbinding maakt tussen de Limburgse armoede verenigingen en burgerinitiatieven. Daar leggen de focus op het nadenken over en sensibiliseren over vooral structurele armoedebestrijding.

Reinhart Niesten

Reinhart Niesten werkt als stafmedewerker voor VFG vzw is een vereniging voor personen met een handicap. Als Verenging volgt VFG de ontwikkelingen rond basisbereikbaarheid nauwgezet op VFG probeert via haar brede achterban op een kritische maar constructieve manier een bijdrage te leveren aan het toegankelijk inclusief mobiliteitsbeleid van morgen.

Cases 

Case 1: Mobipunten

Mobipunten zijn een belangrijke schakel in het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. Maar hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat ze ten volle benut worden? Steden en gemeenten krijgen in de toekomst een grote rol bij het uitwerken en inplannen van Mobipunten (of hoppinpunten), waar mensen vlot en gemakkelijk zullen kunnen overstappen tussen de verschillende vervoersopties. Niet iedereen kan momenteel zomaar alle diensten gebruiken. Mensen met een fysieke, visuele, mentale of financiële beperking mogen zeker niet vergeten worden. En daarvoor is het uitwerken van nieuwe Mobipunten een perfecte kans! In deze deelsessie gaan we samen aan de slag met een fictief Mobipunt, en proberen we voor alle gebruikers een oplossing te vinden.

Case 2: Communicatie

Vaak zijn gedeelde mobiliteitsalternatieven onbekend en dus onbemind. Om iedereen op de hoogte te stellen van de mogelijkheden rond gedeeld vervoer, is het daarom belangrijk om voldoende te communiceren met oog voor de noden van verschillende doelgroepen. Maar hoe begin je daaraan? In deze sessie bekijken we samen welke partners en kanalen je niet mag vergeten bij de uitrol van deelvervoer in jouw gemeente en hoe je een mooie oplossing bij zoveel mogelijk gebruikers kan krijgen die ervan kunnen genieten.  

Case 3: Digitalisering

Digitalisering heeft een punt bereikt waarbij verschillende maatschappelijke problemen gedeeltelijk worden aangepakt met digitale oplossingen. Ook binnen de mobiliteitssector is dit het geval. Jammer genoeg betekent dit niet voor iedereen een oplossing, en kan dit soms zelfs meer drempels creëren. Denk maar aan de gratis treintickets die enkel digitaal konden besteld worden. Niet iedereen heeft toegang tot digitale tools en sociaal contact blijft cruciaal tijdens de verplaatsingen van mensen met een beperking. Ondanks de drempels die de meeste mensen ervaren, bieden digitale oplossingen ook heel wat nieuwe opportuniteiten aan. 

In deze sessie gaan we via een digitaal platform de bewoners van een stad/gemeente aanzetten om zich duurzamer te verplaatsen. Hoe kan zo een platform voldoen aan de noden van sociale contacten, aangepaste mobiliteit en publieke ruimte bij mensen met een beperking?