Fun

06.07.2021

Een interactieve co-creatiesessie om mobiliteit van de toekomst uit te bouwen.

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

Via design thinking en co-creatie -methodieken verkennen we in deze sessie andere manieren om met burgers mobiliteitsvraagstukken aan te pakken.

Sprekers

naome

Naomé Carmeliet werkt bij de Voetgangersbeweging vzw en is actief binnen de twee deelwerkingen: Infopunt Publieke Ruimte en Octopusplan. Sinds 2018 begeleidt ze burgers en gemeenten om met LaMA, een co-creatiemethodiek van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, aan de slag te gaan.

Bernard

Bernard Govaert is de algemeen coördinator van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, geograaf van opleiding. Hij stond mee aan de basis van het LaMa traject en werkte mee de methodiek uit. Hij werkt continu binnen een samenspel van verschillende partners en stakeholders, zowel inhoudelijke als op vlak van procesbegeleiding en specialiseerde zich bovendien in transitietrajecten en participatie-methodieken.