Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA)

Toolbox  Lama academie  Resultaten Lama 

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

LaMA promoot co-creatie met burgers, een andere manier om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Burgers beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien.

Verschillende en soms conflicterende belangen maken het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen de Laboratoria Mobiele Alternatieven komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.

Maar hoe betrek je bewoners, winkeliers, scholieren … bij je lokale mobiliteitsbeleid?

Daar waar de ervaring ontbreekt of beperkt is, daar waar de budgettaire middelen niet van die aard zijn om grote participatietrajecten uit te besteden, willen we met de Laboratoria Mobiele Alternatieven een laagdrempelige methodiek aanreiken om van deze manier van werken te proeven. Een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie en dit zijn de ingrediënten voor een geslaagd traject:

De projectzone: we brengen één zone in kaart waarbinnen we werken en testen

Via interviews brengen we de problemen en opportuniteiten van het gekozen gebied in kaart. We gaan na welke de stakeholders zijn en gaan op zoek naar de bestaande netwerken. Deelnemers aan LaMA kunnen wonen of werken in het testgebied, ze kunnen er shoppen of hun hobby's beoefenen.

Co-creatie met alle stakeholders: we gaan participatief aan de slag met alle belanghebbenden

Verschillende en soms conflicterende belangen maakt dat het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk is om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen deze laboratoria komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.

Expertise Duurzame Mobiliteit: de kennis en ervaring van een hele sector ligt mee op tafel

Voor dit project put het Netwerk Duurzame Mobiliteit uit de expertise, kennis en mankracht van haar 8 kernleden. Zitten ze al niet letterlijk mee aan tafel, dan toch symbolisch. Het participatief traject werd mee ontwikkeld en begeleid begeleid Twisted Studio. Deze specialisten in Human Centered Design en bottom-up co-creatie van diensten en projecten in de non-profit en publieke sector hielpen mee LaMA een succes te maken.

De testperiode met proefopstellingen: we gaan praktisch uittesten wat werkt

Een LaMA is geen praatbarak, die bestaan er al genoeg. Binnen de co-creatie werken we al snel toe naar zogenaamde prototypes. Dit zijn proefversies- of opstellingen die we gaan uittesten tijdens de Week van de Mobiliteit. Op die manier kunnen we de resultaten direct in de praktijk observeren en evalueren.

 

LaMA is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. De methodiek kwam tot stand in samenwerking met de leden van het netwerk, en met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant (vier deelnemende locaties in Vlaams-Brabant werden initieel extra ondersteund).