Shared

31.08.2021

Deelmobiliteit zit in de lift en vindt zijn weg naar de woonomgeving. Lokale besturen, projectontwikkelaars en bewoners zien steeds meer de voordelen van het integreren van deelmobiliteit in woonomgevingen. Maar hoe pak je deze integratie kwalitatief aan als stakeholder? Waar moet je op letten en welke basisvoorwaarden zijn van toepassing? Autodelen.net leid je in een debat met verschillende sprekers doorheen deze vragen.

Sprekers

Suzanne Ryvers

Suzanne Ryvers modereert het debat. Suzanne werkt als beleids- en projectmedewerker voor Autodelen.net aan de promotie van gedeelde mobiliteit in Brussel. Daarnaast adviseert ze lokale overheden over alles wat met autodelen te maken heeft en samen met Infopunt Publieke Ruimte begeleidt ze 'Verover de straat', een project met burgerparticipatie rond openbare ruimte in Leuven.

roseline

Roseline Supply is bestuurder bij Consult Supply. Ze is projectbegeleider in Real Estate en ondersteunt op een onafhankelijke manier eigenaars van onroerend goed in het ontwikkelen van hun projecten en het creëren van meerwaarde op ruimtelijk, maatschappelijk en financieel vlak. 

Davy Willaert

Davy Willaert is werkzaam als mobiliteitsdeskundige voor de stad Roeselare, één van de snelst groeiende centrumsteden in Vlaanderen waar de aandacht voor deelsystemen stelselmatig toeneemt. Vanuit een adviserende rol bij omgevingsdossiers geeft hij ook mee vorm aan beleidskeuzes binnen de stad. Zo staat binnenkort de herziening van de stedenbouwkundige verordening op het programma. Deze zal in de nabije toekomst een belangrijk instrument worden voor de stad om deelsystemen kwalitatiever te integreren binnen woonontwikkelingen.

alleman

Tom Alleman, project manager bij Cambio. Cambio autodelen is een autodeelaanbieder, momenteel actief in 40 steden en gemeenten in Vlaanderen. Ruim 25.000 personen maken er gebruik van en dit zowel op particuliere basis als voor professionele redenen. Tom heeft jarenlange ervaring met integratie van (elektrisch) autodelen in projectontwikkelingen. Voor veel lokale overheden en projectontwikkelingen is integratie van autodelen nieuw en vaak nog een kluwen. We tonen aan dat een aanpak op maat van de lokale overheid én de projectontwikkelaar samen vaak de grootste impact heeft op een duurzame mobiliteit.

Gerbrand Nootens

Gerbrand Nootens is medewerker bij de woningcoöperatie wooncoop en bewoner bij cohousing de Schilders. Wie kiest om in een goed bereikbare omgeving te wonen, is ook zoek naar passende vorm van mobiliteit. Extra fietsparkeerplaatsen, minder of geen autostaanplaatsen, toegang tot deelsystemen zijn een logische vraag van bewonersgroepen die kiezen voor minder autobezit. Die vraag vertalen in een omgevingsvergunning is niet vanzelfsprekend maar wel nodig om de woonomgeving te creëren waarvoor bewoners kiezen.