Under construction

08.09.2021

Vervoer op maat is de 4e openbaarvervoerslaag binnen basisbereikbaarheid. Hoe krijgt deze vervoerslaag vorm?

Vervoer op maat vormt de basis van basisbereikbaarheid. Het is een van de laatste elementen die nog concreet ingevuld moet worden vooraleer basisbereikbaarheid echt van start kan gaan. We kijken naar de invulling van vervoer op maat in een landelijke regio, de uitrol van de Mobiliteitscentrale en de vele uitdagingen die er nog liggen.

Sprekers

Lieven Van Eenoo

Lieven Van Eenoo is ambtelijk voorzitter van de vervoerregio Westhoek, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Guido

Guido Vaganée is coördinator Gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregiowerking, VVSG

Mattijs

Moderator: Mattijs Verhelst is projectmedewerker bij TreinTramBus