Urban

31.08.2021

Onze steden zijn vandaag nog al te vaak op auto’s gefocust en dit zorgt vaak voor een gebrek aan ruimte voor de inwoners van een stad. De mobiliteit en ruimtelijke ordening van onze steden moet anders, maar hoe creëren we ruimte voor elke inwoner en zorgen we er tegelijkertijd voor dat de mobiliteitsmogelijkheden niet afnemen? Aan de hand van het voorbeeld uit Brussel gaan we na welke aanpak werkt om duurzame stedelijke mobiliteit te genereren en hoe deze aanpak te extrapoleren is naar andere Vlaamse steden.

Sprekers

jesse pappers

Jesse Pappers is onderzoeker stedelijke mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (MOBI – Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre). Jesse Pappers is doctoraal onderzoeker aan de mobiliteitsonderzoeksgroep MOBI aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek bevindt zich in het domein van duurzame stedelijke mobiliteit. Een speciaal aandachtspunt in Jesse’s onderzoek is het betrekken van ‘gewone’ mensen bij het maken van mobiliteitsplannen en het doen van mobiliteitsonderzoek. Co-creatie en burgerwetenschap zijn termen die vaak in Jesse’s onderzoek genoemd worden. Zijn onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Cathy Macharis en Prof. Dr. Imre Keserü. 

Charlotte Vandemoortele

Charlotte Vandemoortele werkt als projectcoördinator mobiliteit bij stad Mechelen, binnen de afdeling projecten en planning. Ze focust voornamelijk op projecten rond parkeerbeleid (normering, tarifering, parkings, parkeergeleidingssysteem), Hoppin punten en sinds kort ook de verdere uitrol van laadinfrastructuur.

Hans Tindemans

Hans Tindemans is sinds 2012 beleidsmedewerker bij de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Plannings vzw). Hij studeerde sociaal-economische geografie en later ruimtelijke planning aan de UGent en internationale betrekkingen en conflictmanagement aan de KULeuven. Professioneel is hij actief rond ruimtelijke beleidsvraagstukken en mobiliteit. Eerst als onderzoeksmedewerker bij de UGent (onderzoek naar relatie tussen ruimtelijke kenmerken en verplaatsingsgedrag), daarna als projectmedewerker mobiliteit bij BBL en vervolgens als medewerker van de Mobiliteitsraad Vlaanderen. Bij de VRP is hij o.a. co-auteur van het “Manifest Mobiliteit 2.0|Pleidooi voor een betere (stads)regionale samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling” (2016) en “Inspiratieboek Attractieve Mobipunten”(2019). Momenteel is hij als expert betrokken in de Taskforce Bouwshift.

 

suzanne

Suzanne Ryvers werkt als beleids- en projectmedewerker voor Autodelen.net aan de promotie van gedeelde mobiliteit in Brussel. Daarnaast adviseert ze lokale overheden over alles wat met autodelen te maken heeft en samen met Infopunt Publieke Ruimte begeleidt ze 'Verover de straat', een project met burgerparticipatie rond openbare ruimte in Leuven.

mathias

Mathias De Meyer is werkzaam bij de Directie « Organiserende Overheid van de Mobiliteit » van Brussel Mobiliteit. Hij volgt de uitvoering van het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move op. 

 

koos

Koos Fransen is post-doctoraal onderzoeker bij Cosmopolis Centre for Urban Research (Vrije Universiteit Brussel) en de onderzoeksgroep Intelligent System Engineering (Universiteit Gent), waar hij werkt rond de thema’s mobiliteitsplanning en -beleid. Daarbij richt hij zich specifiek op rechtvaardigheid en vervoersarmoede, maar ook op stedelijke transformatieprocessen. Daarnaast startte hij in 2021 de organisatie STR.AAT op, een kritische doe- en denktank voor socio-culturele projecten over publieke ruimte, mobiliteit en cocreatie.