Duurzame mobiliteit begint bij de parking 

22.09.1922

In het kort

We spreken vaak over parkeernormen voor woningen, maar is dat wel de juiste term? Een mobiliteitsnorm waarbij we ook naar fietsenstallingen en standplaatsen voor deelauto’s kijken, is een veel betere benadering. Mobiel 21 licht een aantal conclusies uit het Europese project PARK4SUMP toe, Wout Baert van Fietsberaad licht hun visie toe. We besluiten met de toepassing van de principes in Sint-Niklaas.

Sprekers

Moderator: Miguel Vertriest

Glenn Godin

Glenn Godin werkt nauw samen met lokale overheden en burgers rond duurzame mobiliteit. Dat uit zich in het begeleiden van participatietrajecten, woon-schoolmobiliteit actiever en veiliger maken of advies geven bij specifieke verkeerssituaties of een mobiliteitsplan. Voor Mobiel 21 coördineerde hij mee het Europese project Park4SUMP, dat innovatief parkeermanagement op een strategische wijze integreert in duurzaam mobiliteitsbeleid. Hij licht inzichten en principes uit 16 Europese steden toe die ook voor Vlaanderen een wereld van verschil kunnen maken.

NDM inspiratiedag22 04_Parking Glenn Godin.pdf — Parkeermanagement stuurt lokaal mobiliteitsbeleid

portret Wout Baert

Wout Baert werkte als adviseur voor lokale en provinciale besturen en de Vlaamse overheid, in de vakgebieden ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.

NDM inspiratiedag22 04_Parking Wout Baert.pdf — Fietsparkeernormen

Stefan van den Branden

Stefan Van den Branden geeft als mobiliteitsadviseur mee vorm aan het parkeerbeleid van de stad Sint-Niklaas. Eén van de grote uitdagingen is het beter benutten van het bestaande parkeerareaal door een sturend parkeerbeleid. Een shift van on-street naar off-street parkeren is hierbij onontbeerlijk. In het Europese project Park4SUMP focuste Stefan zich onder meer op het dubbel gebruik van bestaande private parkings.

NDM inspiratiedag22 04_Parking Stefan Van den Branden.pdf — Gedeeld gebruik van parkings in Sint-Niklaas

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht