Inspiratiedag 2022: gedrag in verandering

03.10.2022
aankondiging inspiratiedag duurzame mobiliteit gedrag in verandering

Hoe evolueren we naar meer duurzame mobiliteit, wat zijn de drempels en hoe kunnen we die wegwerken? Tijdens de inspiratiedag 'gedrag in verandering' op 22 september 2022 in Mechelen zoomden we in op vervoersmodi en verplaatsingsmotieven.

We sloten samen met meer dan 130 aanwezigen de Week van de Mobiliteit af en overhandigden de beleidsaanbevelingen van de campagne 30 Dagen Minder Wagen aan de politiek, in het bijzijn van ambassadeur professor Cathy Macharis.

Plenair

Verwelkoming door Vicky Vanmarcke, schepen mobiliteit van de stad Mechelen en Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Keynote door Cathy Macharis, professor stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek aan de VUB, onderzoeksgroep Mobilise over de campagne '30 Dagen Minder Wagen'. Overhandiging van de beleidsaanbevelingen uit de campagne aan het kabinet van minister Lydia Peeters, vertegenwoordigd door Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare werken, met aansluitend panelgesprek.