Duurzame logistiek, niet enkel haalbaar in (centrum)steden

20.07.2022
Green deal duurzame stedelijke logistiek

In het kort

Logistiek heeft een reële impact op de leefbaarheid. Steeds meer lokale besturen zijn zich daarvan bewust en zetten acties op die bijdragen aan verduurzaming van de logistieke stromen op hun grondgebied. Kom tijdens deze sessie meer te weten over actuele Vlaamse initiatieven m.b.t. duurzame logistiek, met een focus op kleine steden en meer landelijke gemeenten.

Sprekers

Moderator: Bart Dumoulin, Bond Beter Leefmilieu

portret Bart Dumoulin

Bart Dumoulin is projectmanager duurzame stedelijke logistiek bij Bond Beter Leefmilieu. Hij coördineert de Vlaamse Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek en een Lerend Netwerk rond dit thema voor de Vlaamse centrumsteden.

NDM inspiratiedag22 06_Logistiek Bart Dumoulin.pdf — Duurzame logistiek, niet enkel haalbaar in (centreum)steden

Geert Verbelen

Geert Verbelen is verbonden aan VIL, de Vlaamse innovatiecluster voor logistiek waar hij innovatieve projecten leidt inzake e-commerce en last mile logistiek. Voordien werkte Geert meer dan 25 jaar in de internationale pakketindustrie in operationele en commerciële rollen.

NDM inspiratiedag22 06_Logistiek Geert Verbelen.pdf — Rural parcel delivery, efficiëntie door samenwerking

Erwin Lauriks

Erwin Lauriks werkt als coördinator van vzw Werkmmaat. Fietsen en tewerkstelling vormen een krachtige tandem. Werkmaat zet in op diverse fietsprojecten en creëert hierdoor competentiegerichte tewerkstellingsprojecten. Begin 2022 ging het project www.fietskoerierlier.be van start. In nauwe samenwerking met stad Lier die binnenstad als fietszone heeft ingekleurd. Het terugbrengen van het gemotoriseerd pakjesvervoer staat centraal. Met dit innovatief project willen we ook kleinere centrumsteden inspireren.

NDM inspiratiedag22 06_Logistiek Erwin Lauriks.pdf — FietskoerierLier

portret Veerle De Meyer

Veerle De Meyer is sinds 2016 werkzaam bij stad Mechelen als projectcoördinator van Europese projecten rond mobiliteit en logistiek. Als marketing- en communicatiespecialist is ze 6 jaar geleden gestart als coördinator voor het EUproject Cyclelogistics en zo werden de eerste stappen gezet in Mechelen rond het verduurzamen en efficiënter maken van stedelijke logistiek.

NDM inspiratiedag22 06_Logistiek Veerle De Meyer.pdf — Stedelijke logistiek en aanbestedingen

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht