De campagne 30 Dagen Minder Wagen onder de loep

20.07.2022

In het kort

In juni gunden meer dan 6.000 Vlamingen hun auto wat rust. Cathy Macharis en de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit lieten die Vlamingen genieten een breed aanbod aan vervoermiddelen. Meer dan 2.000 Vlamingen vulden ook een bevraging in en gaven feedback over hun verplaatsing. Op die manier brachten we de drempels voor duurzame mobiliteit in kaart.

In deze sessie blikken we vooruit naar hoe we de campagne volgende jaren nog beter vorm kunnen geven, welke uitdagingen er zijn (zoals ruimtelijke ordening en vervoersarmoede) en hoe we bepaalde drempels (bereiken van alle doelgroepen, duurzame mobiliteit voor alle verplaatsingsmotieven) kunnen overwinnen.

Sprekers

Moderator: Esen Köse, Mpact

NDM inspiratiedag22 05_30DMW Esen Kose - Stefan Stynen - Naomi Cambien.pdf 30 Dagen Minder Wagen, een blik op de toekomst

portret Esen Kose

Esen Köse vertegenwoordigt Mpact als projectmanager gedeelde, inclusieve en autonome mobiliteit. Naast haar werk om duurzame mobiliteit toegankelijker te maken voor kwetsbare mensen, werkt ze ook aan het jongerenplatform van Mpact, A Tribe Called Transport. Daar focust ze voornamelijk op jongerenparticipatie bij innovatieve oplossingen voor duurzame mobiliteit in Vlaanderen.

Stefan Stynen

Stefan Stynen is voorzitter van reizigersbeweging TreinTramBus.  Al meer dan 25 jaar ijvert hij als vrijwilliger voor beter openbaar vervoer. Dat moet niet alleen pendelaars en scholieren, maar ook andere groepen gebruikers kunnen overtuigen en ervoor zorgen dat iedereen zich maatschappelijk kan ontplooien. Om dat te bereiken pleegt TreinTramBus overleg met onze overheden en vervoersbedrijven en doen we constructieve verbetervoorstellen. Stefan is ook redacteur van ledenblad Mondig Mobiel.

Naomi Cambien

Als bio-ingenieur zet Naomi Cambien zich bij Bond Beter Leefmilieu in om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Ze zit in het team achter de campagne 30 Dagen Minder wagen, start een Coalitie rond Duurzame Zakenreizen op en strijdt voor een beter en eerlijker biobrandstoffenbeleid.

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht