ACCESS Energiedelen op Keerdok

20.07.2022
Access Energiedelen op Keerdok aankondiging

In het kort

Europa evolueert naar meer duurzame, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Steden staan voor de taak om lokaal de overgang naar hernieuwbare energieopwekking en -opslag te coördineren om de klimaatdoelen te halen. Hoe deze uitdagingen aanpakken, onderzoeken we in het ACCESS project dat deel uitmaakt van het NSR Interreg programma. Vier lokale overheden in de Noordzeeregio realiseren vier pilootprojecten: Mechelen (BE), Amersfoort (NL), West-Suffolk Councils (UK) en Malmö (SE).

In deze sessie lichten we eerst de uitdagingen en stappen toe die Vlaamse steden moeten doorgaan om de energietransitie op stadsniveau te kunnen realiseren. Hoe sterk moet hun energiegebruik dalen en de productie van hernieuwbare energie stijgen om te kunnen evolueren naar een klimaatneutrale stad? En welke rol kan slimme mobiliteit daarbij spelen? Vervolgens lichten we het ACCESS-pilootproject in Mechelen toe, waar stad Mechelen onderzoekt hoe het nieuwe Keerdok parkeergebouw voor zijn energie meer autonoom kan zijn. Kunnen we lokaal geproduceerde energie gebruiken om elektrische wagens slim te laden? Kan de energie van zonnepanelen geoptimaliseerd worden en zijn er manieren om overschotten van energie op te slaan?
Welke toegevoegde waarde heeft energiedelen met de supermarkt en kantoren in de parkeertoren?

Sprekers

moderator: Pieter Bosmans, VITO

portret Evi Lambie

Evi Lambie is onderzoeker bij VITO in de unit Smart Energy & Built environment. Ze werkt mee aan verschillende projecten die de energietransitie willen faciliteren en ondersteunen door onder andere de ontwikkeling van pilootprojecten (NSR Interreg project ACCESS), het realiseren van een living lab (H2020 project oPEN Lab) of het bouwen van nieuwe test infrastructuur (EFRO project Thoreaq). Ze heeft in 2021 de graad van doctor in de ingenieurswetenschappen behaald, met het onderzoek naar de impact van energetische renovatiemaatregelen op de energieprestatie van residentiële gebouwen.

NDM inspiratiedag22 11_Access Evi Lambie.pdf — Wat is ACCESS?

portret Carlo Mol

Carlo Mol is projectleider energie technologie bij VITO/EnergyVille
Sinds 2009 is hij ExCo afgevaardigde voor België in het IEA TCP rond hybride en elektrische voertuigen. Vandaag is hij ook actief als partner in het HUME project “Hub for Urban Mobility and renewable Energy” (september 2021 – feb 2024) omtrent slim laden.

NDM Inspiratiedag22 11_Access Carlo Mol.pdf — Elektrische Mobiliteit in België

Ann Vandeurzen

Ann Vandeurzen is voor stad Mechelen projectcoördinator van twee Europese projecten rond mobiliteit. Eén daarvan is  het Interreg Noordzeeregio project Access. Access staat voor “Advancing Communities towards low Carbon Energy Smart Systems. Stad Mechelen ontwikkelt met de steun van Europa een innovatieve mobiliteitshub gelinkt aan duurzame energie in de nieuwe Keerdokparking.

NDM Inspiratiedag22 11_Access Ann Vandeurzen.pdf — Parking Keerdok in Mechelen

Emmanuel Vierstaarten

Emmanuel Vierstraete is afgestudeerd als industrieel ingenieur elektrotechniek aan de KU Leuven Technologiecampus Gent in 2016. Hij is het aanspreekpunt binnen Ingenium voor elektrische mobiliteit en steeds nauw betrokken bij verschillende opdrachten rond laadinfrastructuur en PV-installaties. Binnen het Interreg NSR ACCESS project voor Stad Mechelen gaf Emmanuel de visie rond laadinfrastructuur, slimladen en energiedelen in Parking Keerdok vorm.

NDM Inspiratiedag22 11_Access Emmanuel Vierstraete.pdf — Hoe past Parking Keerdok in energietransitie

Deze sessie maakte deel uit van onze Inspiratiedag 'Gedrag in verandering' op donderdag 22 september 2021 in Lamot, Mechelen. Wil je er volgend jaar bij zijn? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief! 

Terug naar het overzicht