Kortessem

21.12.2017

Door het centrum van Kortessem lopen twee gewestwegen die dagelijks duizenden passanten naar hun bestemming leiden. Dat zorgt ervoor dat het centrum eerder een doorgangsweg is dan een gezellige ontmoetingsplek voor de bewoners. Tegelijk zorgen een hoge snelheid van het doorgaand verkeer, de zoektocht naar parkeerplaatsen voor de deuren van handelaars en horecazaken, sluipverkeer in de zijstraten en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen ervoor dat de omgeving niet veilig is voor fietsers en voetgangers.

Nochtans is Kortessem niet alleen een centrum voor fietstoerisme in Haspengouw maar ook een gezellig dorpje dat bruist van leven.

Daarom wil Kortessem de mobiliteitsproblemen aanpakken. Kwaliteitsvol werken aan lokale mobiliteit, dat kan enkel door met iedereen samen te werken: bewoners, leerlingen, ouders, handelaars, sportclubs, … iedereen heeft een mening als het over lokale mobiliteit gaat.

In het najaar van 2017 vonden twee LaMA-bijeenkomsten plaats. Men zocht er samen naar gepaste oplossingen. In de week van de mobiliteit worden de gekozen ideeën uitgetest.

Verslag van de eerste bijeenkomst / tweede bijeenkomst. In het najaar volgde een afsluitende evaluatiebijeenkomst.

Projectzone

Tot de projectzone behoren de Dorpstraat, de Daaleindestraat, de Oud-Mersenhovestraat, het Kerkplein, de Kapittelstraat, de Kerkhofstraat, de Tapstraat, de Klokkehofstraat, de Opeindestraat (tot aan de oversteek met het Hemelspark) en de Hasseltsesteenweg (tot na het Bruno’s station).

Kortessem co-creatie

Lees meer