15/3/2017: wat met gedeelde mobiliteit?

15.03.2017

Een modus komt absoluut niet aan bod in het OVG en dat is gedeelde mobiliteit. Gedeeltelijk kun je dat verklaren door de focus op het hoofdverplaatsingsmiddel (waardoor een deelfiets voor de first of last mile of een deelauto voor de last mile niet aan bod komt). 

Carpoolen in woon-werkverkeer

Carpoolen als mobiliteitsvorm wordt als dusdanig niet bekeken in het OVG. Een sterke indicatie is wel de bezettingsgraad van wagens in het woon-werkverkeer. Naast formeel en informeel carpoolen zullen daar ook een aantal 'toevalligheden' bij zitten (ouder en kind die respectievelijk les geven en volgen in dezelfde school). De bezettingsgraad van een auto in woon-werkverkeer is 1,06. Gezien de dalende tendens mogen we ons binnen een paar jaar aan cijfers lager dan 1 gaan verwachten.

OVG 5.1 bezettingsgraad

Gedeelde mobiliteit: autodelen en fietsdelen

Nergens in het OVG wordt hiernaar verwezen. Op basis van cijfers van twee spelers met een geografisch verspreid aanbod (Cambio en Blue-bike) zien we elk jaar een sterke stijging van het aantal verplaatsingen. Bij deze een oproep om een manier te vinden 'shared mobility' mee te onderzoeken in ons verplaatsingsgedrag.

Gedeelde mobiliteit