Mobiliteitskamers (Turnhout)

22.10.2020

In Turnhout werd het concept ‘mobiliteitskamers’ ontwikkeld. Kinderen en jongeren kennen de laatste tientallen jaren een inkrimpende vervoersautonomie, enerzijds door onveiligheid in het verkeer en anderzijds door sociale onveiligheid.
Dat heeft heel wat negatieve effecten: kinderen bewegen minder, de sociale cohesie en sociale controle op straat vermindert en er ontstaat meer (auto)verkeer omdat kinderen overal naartoe moeten worden gebracht.
In mobiliteitskamers kunnen lagere school kinderen zich vanaf hun woning overal zelfstandig en veilig verplaatsen. Niet alleen is er een veilig en continu voetgangersnetwerk, de straten zijn er zo autoluw dat ze ook oversteekbaar zijn voor een kind dat slechts kan/mag oversteken “indien er géén auto’s komen aangereden”. In elke mobiliteitskamer zijn volgende voorzieningen voor kinderen en jongeren aanwezig: een speelplek, een sportplek, een ontmoetingsplek, een (lagere) school. En er zijn zo veel mogelijk straten zo autoarm dat ze bespeelbaar zijn (woonerven).
Tussen de mobiliteitskamers kunnen ‘bruggen’ gecreëerd worden: veilige oversteekplekken op de drukke autobarrières.