Utrecht Dichtbij, de 10-minuten stad

11.03.2021

Utrecht wordt een ‘10-minutenstad’ met vier nieuwe stadscentra: openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur zijn ‘binnen 10 minuten’ bereikbaar vanaf woon- of werkplek. Dat staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040). Utrecht bereidt zich hiermee voor op een flinke bevolkingsgroei: tegen 2040 telt de stad 455.000 inwoners, 100.000 meer dan vandaag. Het stadsbestuur wil die ontwikkeling in goede banen leiden, door behoud van een leefbare stad waar het aantal woningen, banen en voorzieningen meegroeien met de stad.

“Utrecht is de snelst groeiende grote stad van Nederland. Die groei brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “We hebben met deze nieuwe ruimtelijke strategie voor de komende jaren de samenhang van alle grote opgaven van onze stad in kaart gebracht, geanalyseerd en vooral aangegeven hoe wij die oplossen. De enorme groei betekent bijvoorbeeld dat we minimaal 60.000 extra woningen moeten bouwen en op zijn minst 70.000 extra banen beschikbaar moeten hebben. Daar werken we samen met andere overheden en partners hard aan en daar gaan we mee door. Maar daarmee ben je er nog niet. Tegelijkertijd zijn fors veel investeringen nodig voor mobiliteit, groen, onderwijs, energie, sport, cultuur en gezondheidszorg. Alles bij elkaar zo’n 7,1 miljard euro.”

Utrecht 2040

Utrecht Dichtbij, de ‘10-minutenstad’

De menselijke maat van Utrecht spreekt tot de verbeelding van dee inwoners én van bezoekers: alles is dichtbij. Die eigenschap wordt versterkt door de belangrijkste, dagelijkse voorzieningen goed en gemakkelijk bereikbaar te maken voornamelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen voor sport, onderwijs, cultuur en winkels zijn ‘binnen 10 minuten’ te bereiken vanaf de woon- of werkplek.

De groei van de stad concentreert zich op een aantal plekken die zich verder kunnen ontwikkelen tot nieuwe stadscentra. De oude binnenstad blijft het hart van de stad, maar Utrecht krijgt er vier nieuwe stadscentra met knooppunten bij: Leidsche Rijn Centrum-Lage Weide-Cartesius-Werkspoorkwartier- Zuilen, Overvecht, Utrecht Science Park-Rijnsweerd-Galgenwaard en Lunetten-Koningsweg (Utrecht Oost) en Papendorp-Galecop-Westraven-Laagraven (A12-zone).

Deze vier locaties ontstaan rondom bestaande stations en/of in gebieden waar al veel ontwikkeling plaatsvindt en/of in gebieden in de stad waar ruimte is. Waar Utrecht altijd een stad is geweest met één centrum, wordt het een stad met meerdere stadscentra, waarbij een combinatie met ontwikkelingen buiten de stad op termijn mogelijk is.

Meer lezen