OVG 5.3: voertuig- en rijbewijsbezit

28.05.2019

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG 5.3 - cijfers grotendeels verzameld in 2017) en zoomt in op voertuig- en rijbewijsbezit. Bekijk ook het overzicht van alle thema's.
 

Voertuigbezit

Een Vlaams gezin beschikt gemiddeld over 1,24 auto’s. Dat cijfer stijgt al sinds het begin van de onderzoeken verplaatsingsgedrag.

Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 2,2 fietsen. Dat cijfer blijft stabiel doorheen de jaren.

Voertuigbezit bij gezinnen

85,05% van de gezinnen beschikt over (minstens) een auto. Dat is 5% meer dan in OVG 5.2 (79,46%) en verklaart meteen mee waarom het autogebruik in OVG 5.3 hoger ligt.

77,65% van de gezinnen beschikt over minstens een fiets. Het aantal gezinnen met een elektrische fiets neemt sterk toe: in OVG 5.2 was dat nog 10,89%, in OVG 5.3 16,93%. Booming business dus.

Een belangrijk element dat vooralsnog ontbreekt in de Onderzoeken VerplaatsingsGedrag is het gebruik van gedeelde mobiliteit (zowel auto- als fietsdelen). 
 

Rijbewijsbezit

Op basis van OVG 5.3 blijkt dat 83,34% van de Vlaamse 18-plussers een rijbewijs bezitten. Dat cijfer is significant hoger dan dat van OVG 5.2 (2016-2017) (zijnde 80,50%). Gezien een aantal studies aangeven dat Vlamingen steeds later en minder vaak hun rijbewijs halen, is dit opnieuw een signaal voor de autogerichtheid van deze steekproef.

Rijbewijsbezit doorheen OVG

Grafiek Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Net als in de vorige OVG’s blijkt dat mannen vaker een rijbewijs hebben dan vrouwen, maar de trend dat vrouwen aan een inhaalbeweging bezig zijn wordt opnieuw bevestigd. Overigens zien we deze trend in alle Westerse landen. Het aandeel vrouwen met een rijbewijs lag nog nooit zo hoog (80,46%) en het procentueel verschil tussen man en vrouw lag nog nooit zo laag (5,86%). 

Rijbewijsbezit