Plaats voor voetgangers (Wandeling)

21.03.2024

Stad Gent zet al jaren in op voetgangersbeleid. Er werd echter nooit een plan opgemaakt. In het bestuursakkoord 2018-2024 werd beslist om een actieplan voor voetgangers op te maken. In januari 2023 keurde de gemeenteraad het Voetgangersplan Gent goed met 3 strategische ambities en 16 acties. Sommige acties zijn meer strategisch zoals de opmaak van een voetgangersnetwerk, andere focussen meer op concrete realisaties op de straat. Greet Vanlancker en Veerle Bekaert nemen jullie graag mee langs enkele realisaties en duiden het belang voor de voetganger. We leren kijken naar projecten op het openbaar domein vanuit de blik van de voetganger.

Deze wandeling vertrekt om 13u30. Als je hiervoor kiest, neem je dus niet deel aan de plenaire keynote in de namiddag. De wandeling is zo'n 5,3km. Breng gepaste kledij en schoenen mee.

Veerle Bekaert werkt sinds 2008 voor de stad Gent. Ze studeerde rechten en volgde bij de start van haar functie bij de stad Gent de opleiding verkeerskunde aan de Hogeschool Hasselt. Haar eindwerk ging over fietsstraten in Vlaanderen. Ze heeft 12 jaar gewerkt rond fietsbeleid van de stad Gent waarbij ze vooral heeft gewerkt rond fietsstraten, fietsstraten en subsidiedossiers voor de aanleg van fietspaden. Sinds 4 jaar werkt ze rond voetgangersbeleid voor de stad Gent met name rond de opmaak van het Voetgangersplan en de uitwerking van de concrete acties die vervat zijn in het plan.

Greet Vanlancker is ingenieur bij de dienst wegen bruggen en waterlopen bij Stad Gent sinds 2000. Greet is al meer als 20 jaar bezig met de aanleg van het openbaar domein. Ook het grondig herstel/ onderhoud van het openbaar domein leidt ze mee in goede banen. Hiervoor moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden die ze tijdens de wandeling graag deelt.