VAB-studie: "Kiezen tussen benzine en diesel"

16.10.2009

Voor de helft van de Belgische automobilisten zijn de nieuwe generatie bezinemotoren op het gebied van kosten interessanter dan dieselmotoren. Dat is het geval wanneer je als chauffeur minder dan 15.000 km per jaar rijdt en hoofdzakelijk korte trajecten (< 15 km, niet op de autosnelweg).

 

Op basis van een test komt VAB tot een aantal conclusies:
1. Dieselwagens op het onderliggend wegennet zijn niet zo zuinig en CO2-vriendelijk als de constructeurs beweren.
2. De gebruikskost van een weinig gebruikte dieselwagen ligt hoger dan die van een benzinewagen omwille van snellere slijtage en meer onderhoudskosten.
De volledige studie kun je hier lezen op de VAB-website.

Volgens VAB is het ecologisch beleid van onze regering niet altijd even duidelijk. Autofiscale maatregelen hebben iets onvoorspelbaars: eerst beloont de regering dieselkopers met een CO2-premie en even later belast ze diezelfde dieselrijders met een hogere brandstofaccijns op basis van eenzelfde ecologisch motief.

CO2-premie contraproductief
De CO2-premie die vooral op kleine dieselwagens van toepassing is, blijkt contraproductief gezien gebruikers van kleine stadswagentjes massaal overstappen op diesel. Daarmee stijgt de uitstoot van het schadelijke roet en NOx in onze leefomgeving en neemt het aantal ontevreden dieselrijders toe o.a. vanwege problemen met roetfilter waarmee ze geconfronteerd worden. In feite zou een eco-premie ook rekening moeten houden met de uitstoot van schadelijke gassen waardoor zuinige benzinewagens aan belang zouden winnen en die onverantwoorde overstap wordt vermeden.

Belasting verkocht als ecologische maatregel
De lancering van extra dieselaccijns onder de noemer van een ecologische maatregel is volgens VAB intellectueel niet correct. Eerder onderzoek toonde aan dat een lichte accijnsverhoging geen invloed heeft op het autogebruik. Dergelijke accijnsverhoging staat gelijk met een belastingverhoging.

De fiscale lasten op dieselbrandstof zullen de volgende jaren vermoedelijk toenemen. VAB adviseert kopers om bij de aankoop daarmee rekening te houden. Enerzijds is er Europa, dat België verplicht heeft om tegen 2016 de accijns van diesel gelijk te schakelen met de buurlanden door de accijns te verhogen met 4,9 eurocent per liter. Daarnaast is er de onvoorspelbaarheid van onze eigen overheid die waarschijnlijk nog bijkomende belastingen zal heffen op diesel.

 

Aanvulling 6 april 2011:
Het heeft lang geduurd, maar nu (april 2011) lijkt ook de politiek (de 4 ministers van leefmilieu) overtuigd en overweegt om maatregelen te nemen.