Duurzame mobiliteit in het woonwerkverkeer

24.06.2016

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%) en meer bepaald het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%). Bovendien gebeuren deze verplaatsingen volgens een vast patroon. Tijdens de spitsuren zijn de woon-werkverplaatsingen goed voor 60% van alle verplaatsingen. Het moet mogelijk zijn om hier specifiek beleid rond te voeren.

Vlaanderen heeft zich achter belangrijke Europese doelstellingen gezet om emissies te reduceren. Met reductiepercentages voor vervoer van 54% tot 67% in 2050. Wetende dat de mobiliteitsvraag nog zal groeien met 10% in het personenvervoer en 45% in het goederenvervoer , is dit een aanzienlijke uitdaging, die enkel met een resem aan maatregelen kan worden gerealiseerd.

Inspiratienota 
De TNM werkgroep Mobiliteit werkt aan een Inspiratienota voor duurzame mobiliteit in het woon-werkverkeer. De inspiratienota bundelt heel wat voorstellen die bijdragen aan een sociaal rechtvaardige verduurzaming van het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. Om de transitie naar een duurzame mobiliteit te maken is een heuse taks shift nodig, waarbij de publieke uitgaven voor het autovervoer verminderd worden en voor de alternatieve vervoersmodi verhoogd.

De middelen voor deze investeringen in alternatieven komen van een vermindering van de fiscale uitgaven en nieuwe inkomsten uit tolheffingen. Een gedragswijziging in het woon-werkverkeer realiseren is enkel mogelijk wanneer verschillende maatregelen gecombineerd worden en wanneer die maatregelen elkaar versterken.

Inspiratienota_duurzame_mobiliteit_in_woonwerkverkeer_23-06-2016.pdf