Vorming Participatie & Mobiliteit 2024

22.02.2024
Participatie

NDM organiseert na een succesvolle eerste editie in 2023 opnieuw een vormingstweedaagse rond burgerparticipatie op donderdag 22 en 29 februari 2024

We beginnen de vormingstweedaagse met een overzicht van hoe participatieprojecten er kunnen uitzien: de participatieladder van Demos platgelegd. We zoeken samen met Turid van Dēmos vzw ook naar manieren om iédereen te betrekken in een participatieproject: Wanneer we terugkijken naar afgelopen participatieprojecten valt het ons op dat de groep aan participanten vaak geen juiste representatie is van de buurt waar het project om draait. Hoe komt dat en wat doen we eraan? Is onze communicatie inclusief? Kennen we ieders leefwereld voldoende? Werken we outreachend genoeg? Motief vzw reikt ons vervolgens handvatten aan om sensitief te zijn voor religieuze en culturele verschillen.

Tijdens de vorming met Ann van Human Matters houden we onszelf een spiegel voor: Niet enkel het participatieproject moet aan enkele voorwaarden voldoen om te kunnen slagen, ook jij moet enkele specifieke vaardigheden onder de knie hebben. We oefenen in deze vorming op verbindend communiceren. Zo modereren we in de toekomst vol zelfvertrouwen een moeilijke discussie tussen twee buren en slagen we erin een gedragen oplossing te vinden.

Op dag 2 zoomen we in op twee goede praktijken van Common Ground en Globelink: Hoe hebben ze het aangepakt? Op welke manier hebben ze burgers weten te betrekken in het project? Hoe kwam een representatieve groep participanten tot stand? Hoe hebben ze een aangename en productieve sfeer weten te behouden? Wat maakt dat ze vertrouwen kregen van de burgers? Hoe heeft het project de lokale mobiliteit verduurzaamd en hoe is dat gelukt? Wat zouden we in de toekomst toch anders doen?

Burgerparticipatie kan naast projectwerking ook een permanent plekje krijgen in onze samenleving. Commons Lab toont ons de voordelen van het delen van verantwoordelijkheden en eigenaarschap met de buurt. De dag sluiten we af door samen aan de slag te gaan met uitdagingen en ideeën die doorheen de vormingen aan bod kwamen.

Wie kan je verwachten?

Portret Turid Sintobin

“Je krijgt de participatie waar je zelf ruimte voor maakt”. Turid Sintobin is stafmedewerker bij Dēmos vzw. Ze deelt ideeën en inspiratie rond het inzetten op gelijke participatiekansen in de vrije tijd, vanuit een sterk bewustzijn van structurele uitsluitingsmechanismen in onze samenleving. Het doel? Een gedeelde visie ontwikkelen en aanzetten tot participatieve processen met mensen die uitsluiting ervaren. Visie en werkbare kaders gaan hierbij hand in hand.
 

foto bie kouwijzer

AFWEZIG - Turid (zie hierboven) neemt over.
Bie Kouwijzer
is educatief medewerker bij Motief vzw. We gaan in deze vorming aan de slag rond 'neutraliteit'. We stellen ons als projectfacilitator van participatieprojecten zo neutraal mogelijk op - met name over zaken die met religie of levensbeschouwing te maken hebben - om geen mensen uit te sluiten, maar dat lijkt soms net het averechtse effect te hebben. Op welke manier kan je neutraliteit definiëren en interpreteren? Er is in deze vorming bijzondere aandacht voor de wijze waarop verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten. Wat is je eigen referentiekader? Kan actief pluralisme een antwoord bieden? We gaan aan de slag met een tool om je eigen ‘neutraliteit’ en actief pluralistische houding te bevragen.

foto Ann Ceyssens

Ann Ceyssens is sociaal pedagoog en werkt sinds 2012 als trainer bij Human Matters. Ze laat je ervaren hoe je met jouw aandacht en vragen burgers kan betrekken, laten samenwerken en samendenken. Je leert actief luisteren naar weerstand en je maakt kennis met verbindende besluitvorming. Deze principes kan je achteraf toepassen op eigen vraagstukken: (1) Mensen betrekken bij het genereren van concrete voorstellen. (2) Concrete voorstellen bevragen op bezwaren en ze verder verfijnen. (3) Transparante besluitvorming door resterende bezwaren in kaart te brengen en te kiezen voor de best mogelijke oplossing op dit moment.

foto Noluenn Cassaert

Noluenn Cassaert is jongeren- en projectmedewerker bij Globelink vzw. Globelink is een erkende, landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd participatieve projecten op poten zet. Zo daagt Globelink jongeren uit om te streven naar een duurzame, solidaire, rechtvaardige en inclusieve wereld. Globelink ontwikkelt bij hen kracht, kennis en goesting om bewuste keuzes te kunnen maken, deze actief uit te dragen en hun stem te laten horen. Het mobiliteitsdebat is daar geen uitzondering op: in het project 'De Ronde van Oost-Vlaanderen' gingen enkele jongerengroepen aan de slag met het thema en werkten ze toe naar een actie. (Instagram: @globelink_vzw)

foto Glynn Van Nieuwenhuyse

Glynn Van Nieuwenhuyse werkt sinds 2019 bij Common Ground en legt zich toe op procesbegeleiding, stakeholdermanagement, draagvlakcreatie en communicatie in complexe ruimtelijke projecten en visievormingstrajecten. Voor verschillende grote infrastructuurprojecten geeft ze strategisch advies en begeleidt ze de verschillende actoren doorheen het complex proces. Zij zal jullie, samen met collega Griet Noë, meenemen in het wel en wee van stakeholdermanagement binnen een geïntegreerd planningsproces waarbij zowel mobiliteit als open ruimte een hoofdrol spelen. 

Koen Wynants Commons Lab

Koen Wynants is programma-coördinator van Commons Lab, sinds 1 januari 2021 een nieuwe erkende socio-culturele organisatie in Vlaanderen. Onze missie is om van Vlaanderen een warme, faire, duurzame, democratische gemeenschap te maken waarin burgercollectieven opnieuw een prominente rol opnemen. In het beheer van natuurlijke hulpbronnen, maar even zeer mbt de productie en het beheer van verschillende goederen (energie, huisvesting, …) en andere zaken (cultuur, transport, wonen, enz.). Om ons doel te bereiken, initiëren en ondersteunen wij vernieuwende en inspirerende commonsgerichte experimenten. Wij beschouwen commonsgerichte burgerinitiatieven als nieuwe wegwijzers in de 21ste eeuw: ze zijn open, duurzaam, fair en democratisch.

Stijn Wens

Stijn Wens is een Antwerps grafisch ontwerper, lid van Commons Lab, maar vooral ook een enthousiaste fietser. Hij is een van de bezielers van de fietsblog Antwerpenize #fietsdestad en van de Faceboekgroep ‘Met de fiets in ’t stad’. Samen met een aantal vrienden en organisaties willen Stijn en Koen van Antwerpen een échte fietsstad maken. Ze doen dat door positieve acties en evenementen om mensen op de fiets te krijgen en op die fiets te houden, vanuit de overtuiging dat een stad waar veel gefietst wordt leuker is om in op te groeien.

Programma

Dag 1: Donderdag 22 februari 2024

9u: Onthaal
9u30: Participatie, democratie en inclusie - Turid (Demos vzw)
11u20: Pauze
11u30: Participatie, democratie en inclusie - Turid (Demos vzw) deel 2
12u30: Lunch
13u30: Actief Luisteren - Ann (Human Matters)
14u50: Pauze
15u: Verbindende besluitvorming - Ann (Human Matters)
16u30: Afronden

Dag 2: Donderdag 29 februari 2024

9u: Onthaal
9u30: Praktijkvoorbeeld 1 - Noluenn (Globelink vzw)
10u45: Pauze
11u: Praktijkvoorbeeld 2 - Glynn (Common Ground)
12u30: Lunch
13u30: Participatie in onze samenleving - Stijn en Koen (Commons Lab vzw)
15u: Pauze
15u15: Zelf aan de slag - Fien (NDM)
16u30: Afronden

Praktisch

Wanneer? 22 en 29 februari 2023, 9u30 tot 16u30 (onthaal om 9u00)
Waar? Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
Prijs? €300 voor leden, €380 voor niet-leden, plantaardige lunch inbegrepen
 

Ons vormingsaanbod

Deze vorming staat in het teken van participatie. Werk je rond duurzame mobiliteit en denk je aan een ander thema waar je graag over wil bijleren? Laat het ons weten.