Vorming Participatie & Mobiliteit 2024

22.02.2024
foto vorming participatie en mobiliteit

Save The Date

NDM organiseert na een succesvolle eerste editie in 2023 opnieuw een vormingstweedaagse rond burgerparticipatie op donderdag 22 en 29 februari 2024. We zijn nog volop aan het bouwen aan het programma, maar we kunnen je alvast dit beloven:

We zoomen in op enkele goede praktijken: Hoe hebben ze het aangepakt? Op welke manier hebben ze burgers weten te betrekken in het project? Hoe kwam een representatieve groep participanten tot stand? Hoe hebben ze een aangename en productieve sfeer weten te behouden? Wat maakt dat ze vertrouwen kregen van de burgers? Hoe heeft het project de lokale mobiliteit verduurzaamd en waardoor is dat gelukt? Wat zouden we in de toekomst toch anders doen?

We houden onszelf een spiegel voor: Niet enkel het participatieproject moet aan enkele voorwaarden voldoen om te kunnen slagen, ook jij moet enkele specifieke vaardigheden onder de knie hebben. We oefenen in deze vorming op verbindend communiceren. Zo modereren we in de toekomst vol zelfvertrouwen een moeilijke discussie tussen twee buren en slagen we erin een gedragen oplossing te bekomen.

We zoeken naar manieren om iédereen te betrekken in een participatieproject: Wanneer we terugkijken naar afgelopen participatieprojecten valt het ons op dat de groep aan participanten vaak geen juiste representatie is van de buurt waar het project om draait. Hoe komt dat en wat doen we eraan? Is onze communicatie inclusief? Kennen we ieders leefwereld voldoende? Werken we outreachend genoeg?

Praktisch

Tijdstip: 22/02/2024 & 29/02/2024
Locatie: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Ons vormingsaanbod

Deze vorming staat in het teken van participatie. Werk je rond duurzame mobiliteit en denk je aan een ander thema waar je graag over wil bijleren? Laat het ons weten.