Stel je kandidaat voor 'ons buurtpunt'

ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners.

Met het project 'ons buurtpunt' helpen het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale spelers op weg om een buurtpunt op te richten, op maat van en in samenspel met alle lokale actoren. 

Samen gaan we op zoek naar innovatieve en rendabele oplossingen voor lokale voorzieningen.

 

Interesse in dit project? Mis dit dan zeker niet:

 • Inspiratiedag op 21 maart bij Cera (Munstraat 1, Leuven). 

inspiratiedag 21/3: meer info en inschrijven 

 • Oprichten van Lerend Netwerk 'ons buurtpunt', met een 15-tal gemeentes of wijken.

Stel je hier kandidaat voor het lerend netwerk

kerktoren

Waarom? Wat? Hoe?

Waarom?

De voorbije jaren verdwenen steeds meer winkels, cafés en diverse diensten uit kleinere kernen. Er wordt geschrapt in het aanbod openbaar vervoer. Voorzieningen en diensten worden gecentraliseerd, ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

Wat?

Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden.
Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé. Of nog iets helemaal anders, we zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Bekijk hier het voorbeeld van de oprichting van een buurtpunt in Beveren.

Hoe?

Het project 'ons buurtpunt' helpt je om:

 • in te zetten op nabijheid
 • mobiliteitsfuncties, sociale, maatschappelijke en commerciële functies te combineren
 • minder (verre) verplaatsingen te realiseren
 • duurzame vervoersmiddelen te stimuleren

En dit door een sociaal en lokaal levensvatbaar concept te promoten, te initiëren en te versterken in de vorm van buurtpunten.

Met 'ons buurtpunt' reiken we je kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we je zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven. We richten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. Daarnaast organiseren we inspiratiemomenten en maken we een praktijkboek.

Inspiratiemoment 21/3

Op 21 maart organiseren we een prikkelende inspiratiedag rond dit thema. Aan de hand van praktijkgetuigenissen, workshops en interessante sprekers lichten we het concept in al zijn facetten toe.  Dit inspiratiemoment gaat door bij Cera in de Muntstraat 1 in Leuven en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema. 

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Lerend netwerk

Wil jij in jouw wijk of gemeente een buurtpunt opstarten? En kan je hierbij nog coaching en inspiratie gebruiken? Stel je dan kandidaat voor het lerend netwerk rond ‘ons buurtpunt’.

Via dit lerend netwerk ondersteunen we lokale actoren heel direct om een eigen actieplan uit te tekenen dat alle kansen in zich draagt voor een effectieve realisatie. Als deelnemer ontvang je coaching door experts die je helpen om jouw project op te starten. Dankzij de steun van Cera is deze coaching voor de deelnemers gratis

We zoeken hiervoor lokale trekkers die met het concept 'buurtpunt' aan de slag willen in hun eigen wijk of dorp.

We organiseren 4 interactieve werksessies waarbij deze trekkers hun eigen buurtpunt concreet uitwerken. We reiken hiervoor de volgende handvaten aan:

 • verschillende stappen en aspecten die bij de oprichting en invulling van een buurtpunt komen kijken
 • specifieke knowhow in functie van de noden van de lokale actoren: juridische aspecten, verschillende (participatieve) methodieken om lokaal partners en inwoners te betrekken
 • drempels en succesfactoren, gebracht door inspirerende praktijkgetuigenissen 

Het eerste lerend netwerkmoment vindt plaats op 6 juni van 9u30 tot 14u00 bij Cera in Leuven. De overige data en locaties worden in overleg met de groep vastgelegd.

Geprikkeld om in jouw wijk of gemeente een buurtpunt op te starten en op zoek naar ondersteuning? Stel je dan kandidaat voor het lerend netwerk van ‘ons buurtpunt’ ten laatste op 15 april 2019!

De geselecteerde dossiers worden op 8 mei bekend gemaakt.

Stel je hier kandidaat

Selectiecriteria:

 • maximaal 15 wijken/gemeenten kunnen deelnemen aan dit lerend netwerk (telkens met 2 personen)
 • we streven naar een geografische spreiding van buurtpunten over heel Vlaanderen
 • we selecteren in eerste instantie deze die een reële kans op slagen hebben, met een sterke samenwerking tussen verschillende belanghebbenden (gemeente, inwoners, lokale organisaties, lokale ondernemers...), die inclusief te werk willen gaan en oog hebben voor het duurzaam karakter van een buurtpunt (zowel op vlak van mobiliteit, korte keten, materialen,...)

Vragen?

Contacteer de coördinator van 'ons buurtpunt'

Bernard Govaert

bernard@duurzame-mobiliteit.be

09 331 59 10

 

'ons buurtpunt’ is een initiatief van het Netwerk duurzame mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt.