Sociaal rechtvaardige mobiliteitstransitie

21.03.2024

Discussies over mobiliteit zijn vaak pittig met hoog oplaaiende emoties. Als er maatregelen worden genomen om het autoverkeer te beperken, schermen tegenstanders vaak met sociale argumenten. Mensen in een kwetsbare positie zouden namelijk de dupe zijn van zo’n ingrepen. Op wat voor manier kan sociale rechtvaardigheid worden verzoend met een duurzame mobiliteitstransitie? Hoe kunnen we dit in de praktijk waarmaken, wat zijn hiervoor kansen en obstakels?

Eva Van Eenoo

Eva Van Eenoo is opgeleid als historicus en ruimtelijk planner. In februari 2024 verdedigde ze aan de Vrije Universiteit Brussel haar doctoraat over autoafhankelijkheid in Vlaanderen. Daarin bestudeerde ze autoafhankelijke plaatsen, mensen en acitiviteiten. Met haar onderzoek probeert ze bij te dragen aan de transitie naar een sociaal-rechtvaardig mobiliteitsysteem.