Stad Ninove zoekt een specialist mobiliteit

18.05.2024

Help je graag mee aan een vlot, veilig en leefbaar verkeers- en mobiliteitsplan in onze stad? Ben je geboeid door mobiliteitsvraagstukken? Ben je sterk in coördinatie van projecten en initiatieven?

Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Solliciteren voor deze boeiende job kan uiterlijk tot en met 5 juni 2024.

Jouw verantwoordelijkheden

Als specialist mobiliteit binnen ons team zorg je voor:

 • voorbereiden, afleveren en bespreken van beleidsvoorbereidende en -uitvoerende (pre)adviezen vanuit mobiliteitsoogpunt over (omgevings)vergunningen, verkeerssituaties, openbaar vervoer, parkeren, trage wegen, (wegenis)projecten en andere mobiliteitsthema’s;
 • de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de projecten inzake mobiliteit;
 • de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de deeltaken mobiliteit binnen de projecten inzake openbaar domein, wegenis, water(lopen) en nutsvoorzieningen;

in nauwe samenwerking met de sector grondgebiedszaken en de technische dienst.

De specialist mobiliteit rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd openbare werken – mobiliteit

Jouw profiel

Voldoe je aan de volgende voorwaarden? Dan kan je deelnemen aan de selectieprocedure nadat het college jouw kandidatuur heeft goedgekeurd.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt ;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 • Indien geen bachelordiploma: slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie;
 • Slagen voor de selectieprocedure.

De voorwaarden voor bevordering en interne/externe mobiliteit kan je raadplegen in de informatiebrochure op www.ninove.be/vacatures.

Ons aanbod

 • Inhoudelijke, boeiende job.
 • Voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur.
 • Een salaris volgens de salarisschaal B1-B3 – een bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 35 290,27 (geïndexeerd)

Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:

 • Bruto maandloon € 3 025,85 – B1, trap 2, 38/38 (bij 2 jaar werkervaring)
 • Bruto maandloon € 3 731,32 – B2, trap 10, 38/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
 • Bruto maandloon € 4 530,28 – B3, trap 18, 38/38 (bij 18 jaar anciënniteit)

Extra legale voordelen:

 • Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt
 • Fietsvergoeding aan 0,35 EUR per km
 • Fietsleasing
 • 2de pensioenpijler
 • Hospitalisatieverzekering
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
 • Interessante verlofregeling: 35 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling
 • Glijdend werkrooster
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • De nodige opleidingsmogelijkheden

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Interesse?

Solliciteer nu zodat je de deadline van woensdag 5 juni 2024 (datum e-sollicitatie telt) niet mist.

Hoe verloopt onze selectieprocedure? Stapsgewijs, zodat jij geen kostbare tijd verliest! 

Heb je niet het gevraagde diploma? Maar slaag je voor de capaciteitstest? Dan word je toegelaten tot de schriftelijke proef die doorgaat op woensdag 12 juni 2024. Behaal je hier minstens 50%, word je toegelaten tot de mondelinge proef die doorgaat op maandag 17 juni 2024.

Behaal je per onderdeel minimum 50% en in totaal minimum 60% op alle proeven samen? Dan word je opgenomen in de wervingsreserve.

Uitgebreide info en details lees je in de informatiebrochure op www.ninove.be/vacatures.

Wil je graag voorbereid naar de selectieprocedure gaan? Lees dan zeker onze sollicitatietips.