Lokale bereikbaarheid

Lokale bereikbaarheid

Met het thema lokale bereikbaarheid maken we vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit duidelijk dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen.