De Fietsambassade zoekt een boekhouder

10.11.2021

Ben jij de geknipte persoon om ons boekhoudkundig team te versterken? Hou je van een uitdagende complexe boekhouding met een mix van gesubsidieerde en commerciële activiteiten? 

De Fietsambassade Gent faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een  herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Samen met onze partners bouwen  we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag, met 80 medewerkers, in te zetten  op fietsverhuur, fietsherstel en fietsparken in Gent, mét sociale tewerkstelling.  

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht  door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Luca School of Arts, Odisee  en HoGent. 

Jouw team 

Je werkt samen in het ondersteunde team administratie en financiën. Omwille van de verdere  professionalisering van boekhouding, financiële planning en rapportage is er nood  

aan bijkomende expertise van een opgeleid boekhouder én aan extra werkkracht. Je werkt in eerste plaats samen met je collega die mee op de boekhouding werkt en met de strategisch coördinator administratie. Je  werkt in een klein team en werkt dus nauw samen op alle aspecten van de boekhouding en financiën. De Fietsambassade werkt daarnaast samen met een extern boekhoudkantoor voor de eindcontrole, de  jaarafsluiting en de jaarlijkse audit door de bedrijfsrevisoren. 

Jouw taken 

Je werkt proactief mee aan de verdere professionalisering van de administratie en boekhouding. Je ziet  potentiële efficiëntiewinsten, je ontwerp nieuwe werkwijzen en je werk samen met je collega’s aan de  implementatie ervan.  

Je voert i.s.m. met de medewerker boekhouding de boekhouding van A tot Z  

- Aankoopfacturen: controleren en verwerken via OCR module, rappels, betalingen 

- Verkoopfacturen: opmaak, opvolging betalingen, aanmaningen 

- Loonboekingen 

- Financiële verrichtingen bank: toewijzen van de niet-toegewezen bedragen op CODA-wachtrekening  - Financiële verrichtingen kas (3 softwaresystemen, 2 webshops, 5 fietspunten): beheren, controleren,  opvolgen, boeken 

- Andere: opvolgen wachtrekeningen, opstellen interne procedures en boekhoudkundige ondersteuning  voor de diverse teams binnen de Fietsambassade 

Je waakt over de fiscale en aanverwante verplichtingen i.s.m. extern boekhoudkantoor (eindcontrole) - Controleren, opmaken en indienen Btw-aangifte en Btw-listing 

- Controleren, opmaken en indienen patrimoniumtaks en belastingaangifte  

Je bereidt de jaarafsluiting voor i.s.m. extern boekhoudkantoor 

- Controleren op de volledigheid van de boekingen 

- Uitvoeren van de nodige afsluitverrichtingen 

Je assisteert de strategisch coördinator administratie met de financiële rapportage e.a. 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bedrijfsrevisor 

- Voorbereiden en aanleveren gegevens 

- Administratieve taken met betrekking tot de boekhouding

 

Jouw profiel en competenties 

Kennis & ervaringsniveau: 

- Je beschikt over een Bachelor (of Master) diploma accountancy (of je kunt deze kennis/ervaring op een  andere manier voorleggen) 

- Je hebt bij voorkeur reeds 2 à 3 jaar werkervaring als boekhouder 

Profiel: 

- Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend  vermogen 

- Je hebt bij voorkeur kennis van en/of ervaring met: 

o Exact online en Blue10 

o het voeren van een analytische boekhouding 

o subsidies: werkingstoelagen, investeringssubsidies, projectsubsidies 

o bijzondere verhoudingsgetallen inzake btw 

- Je werkt gestructureerd & planmatig 

- Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard 

- Je kunt je snel inwerken in nieuwe systemen en werkwijzen 

- Je bent analytisch en conceptueel sterk 

- Je leest makkelijk het verhaal achter de cijfers 

- Je bewaart makkelijk het overzicht en kan goed prioriteiten stellen 

- Voeling of affiniteit met duurzame mobiliteit in het algemeen of met de fietsbranche in het bijzonder is  een pluspunt 

- Beschikbaar zijn voor snelle indiensttreding is een pluspunt 

Loon- en arbeidsvoorwaarden 

- Voltijds contract (38u) voor onbepaalde duur 

- Loon volgens barema B1-3. We houden rekening met relevante ervaring (vb: bruto maandloon bij 3j  ervaring: €2708,10) 

- Maaltijdcheques, fietsvergoeding of woon-werkfiets, groeps- en hospitalisatieverzekering, 15 bijkomende  verlofdagen 

Solliciteren: stuur je motivatie en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent 

Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Els De Clercq (via  

els.declercq@stad.gent

Uiterste datum om te solliciteren 01/12/2021 

Selectieprocedure 

1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief  

2. Selectieproef en gesprek op 8 of 9 december 2021 (gelieve deze data alvast vrij te houden) 

De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of  nationaliteit.