Delende Buurten, een toolkit voor lokale overheden

12.01.2018

Stel je voor... een buurt waar voertuigen en ritten optimaal gedeeld worden. Een buurt waarin we niet inboeten op mobiliteit, maar rationeel omgaan met het aantal auto’s. Een buurt waar auto’s de ruimte niet langer domineren ten nadele van groen, maar met kans tot ontmoeting en ruimte voor fietsers en stappers… 

Dat is het doel van het project 'Delende Buurten' van Taxistop en Autodelen.net. Samen met de buurtbewoners wordt nagegaan hoe hun buurt aangenamer en duurzamer kan worden. Een participatief experiment dus. Bewoners brengen hun eigen verplaatsingen eerst in kaart om dan samen de alternatieven te bespreken én te testen.

Zoals bijvoorbeeld in Sint-Amandsberg (Gent):

Toolkit voor lokale besturen

De projectzone werkt dus een participatief modeltraject uit, zonder de focus van het project (1 maand zonder wagen) uit het oog te verliezen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een cocreatie met de stakeholders van de projectzone: buurtbewoners, werknemers, handelaars en klanten... Taxistop en Autodelen.net werkten vanuit de ervaringen samen met hun partners een toolkit waarmee lokale besturen zelf aan de slag kunnen.