Schoolinfrastructuur delen: zo doe je dat!

12 juni 2018 09:00Add to Calender 2018-06-12 07:00:00 2018-06-12 07:00:00 Schoolinfrastructuur delen: zo doe je dat! | Netwerk Duurzame Mobiliteit Congres voor scholen, lokale besturen en verengingen https://www.duurzame-mobiliteit.be/events/schoolinfrastructuur-delen-zo-doe-je-dat Brussel, Herman Teirlinckgebouw Netwerk Duurzame Mobiliteit info@duurzame-mobiliteit.be Europe/Brussels public

Op 12 juni 2018 organiseert ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het openstellen en delen van schoolinfrastructuur met andere actoren zoals verenigingen.

Het congres vormt het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen. Het wil een overzicht geven van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Het wil ookconcrete tips voor openstelling meegeven en ontmoeting en samenwerking stimuleren tussen de aanwezigen. Tot slot wil het congres specifieke aandacht hebben voor lokale besturen die werk willen maken van meer gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur in hun gemeente/stad.

 

PROGRAMMA

 

9u00 – Welkom

9u15 – 10u45 – Kader, kapstokken en inspiratie

10u15 – Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits schuift mee aan

10u45 – Pauze

11u – Themasessies:

  1. Naar een lokale visie op ‘maatschappelijk vastgoed’
  2. Technische aspecten van delen van schoolinfrastructuur
  3. Delen op maat van school en buurt
  4. Ondersteunende systemen en instrumentarium

12u – Slotreflecties

12u30 – Broodjeslunch // matchmaking-sessies