Forum Duurzame Mobiliteit 2019

04.11.2019

Forum 3 december 2019

Wordt in jouw ideale toekomst duurzame mobiliteit de logische keuze voor iedereen in Vlaanderen? Ben je begaan met thema's als gezondheid en ruimtelijke ordening?

Wil je collega's uit organisaties die met gelijkaardige thema's zijn ontmoeten? Geloof je dat we door samen te werken nog betere resultaten kunnen boeken?

Dan hebben we JOU nodig op ons forum op 3 december in Gent! 


Voor leden en compagnons van het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet samen met zijn partners Vlaanderen #goedopweg. We maken duurzame mobiliteit de logische keuze voor iedereen. Jaarlijks kiezen we een aantal speerpunten uit om op te focussen. Zo werken we gerichter en met meer impact.

Forum_wijken

Schuif mee aan de denktafel samen met de andere compagnons en leden op 3 december. We diepen de nieuwe speerpunten uit en verkennen frisse pistes om samen te werken. 

 

Op het programma

Voorstelling speerpunten

 • Gezondheid: onze luchtkwaliteit is slecht en dat veroorzaakt heel wat chronische aandoeningen. We bewegen te weinig, wonen in een ‘obesogene’ omgeving met minder kansen om te bewegen, en worden steeds dikker en ook dat veroorzaakt welvaartziektes en overgewicht. Met een gezonde mobiliteit die volop inzet op een modal shift en meer kwaliteitsvolle actieve verplaatsingen in een gezonde omgeving zijn we goed op weg richting oplossing voor beide problemen.
  Inleider: An Verdeyen (Vlaams Instituut Gezond Leven)
 • Ruimtelijke ordening: we stellen vast dat de verplaatsingsafstanden van Vlamingen hoger liggen dan de afstanden die de bewoners in onze buurlanden afleggen. Als oorzaak is er enerzijds onze honkvastheid (lage woonmobiliteit), maar ook de typisch Vlaamse versnippering speelt een rol. Ook kunnen we afleiden dat de plaats waar mensen wonen sterk de keuze voor een vervoermiddel en dus onze auto-afhankelijkheid beïnvloedt. Verschillende elkaar versterkende factoren spelen een rol: de afstand tot een voorziening in een stads- of dorpskern, de diversiteit van de beschikbare voorzieningen, het uitgebouwd aanbod openbaar vervoer … Gezinnen die in het nevelgebied wonen beschikken vaker over meerdere auto’s voor hun verplaatsingen.
  Inleider: Hans Vanhoof (Mint)

Interactief denkmoment 

We verdelen ons over thematische werktafels gelinkt met de speerpunten en denken na over volgende vragen:

 • Hoe gaan we aan de slag met deze speerpunten? Zowel op gebied van campagne, communicatie als beleid
 • Hoe brengen we dit naar specifieke doelgroepen toe (gemeenten, burgers, bedrijven,...)?
 • Hoe vertalen we dit in concrete acties en wie kan daar een rol in spelen? Waar kunnen we samenwerken?
   

Lunch en netwerken 

 • Leer andere spelers uit en rond het mobiliteitsveld kennen. Interessante ontmoetingen gegarandeerd!
   

Praktisch

Voor wie?

Compagnons van het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Tijd en Plaats

3 december 2019, 9u30 - 14u00

K22; Kammmerstraat 22, 9000 Gent

Schrijf in voor het forum