Goede praktijk: Laboratoria Mobiele Alternatieven

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Een LaMA is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie. We selecteren een verstedelijkte zone en brengen alle stakeholders samen rond de tafel om te dromen en experimenteren rond lokale mobiliteit. Verschillende belangengroepen worden van in het begin actief betrokken. Op die manier komen we tot nieuwe maatregelen van onderuit die breed gedragen worden. Alle kennis en expertise die aanwezig is binnen het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt in de strijd gegooid.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

lama

In 2016 werden de Laboratoria Mobiele Alternatieven gelanceerd als nieuw onderdeel binnen de mobiliteitscampagne van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Vanuit de constatering dat de complexe mobiliteitsproblemen waarmee steden en gemeenten kampen alsmaar moeilijker op te lossen zijn vanuit één enkel top-down perspectief, werd dit campagneonderdeel in het leven geroepen met als doel een andere manier van werken te promoten.


Participatieve denk- en werkmethodes vinden almaar meer hun ingang binnen de lokale besluitvorming. De burger, samen met experten, laten meedenken werpt immers vruchten af. De gebruiker van de openbare ruimte werd (en wordt) in het ontwerpen van oplossingen voor mobiliteitsproblemen al te vaak vergeten. Hij/zij beschikt evenwel over cruciale informatie die beleidsmakers en experten over het hoofd kunnen zien.


Willen is één ding, maar hoe betrek je bewoners, winkeliers, scholieren, … bij je lokaal mobiliteitsbeleid? In de grotere centrumsteden heeft men al enige expertise opgedaan of laat men zich bijstaan door consultants. Voor een deel van de middelgrote of kleine steden en gemeenten in Vlaanderen blijft deze manier van werken echter zoeken, voor anderen volkomen onbekend terrein. Deze steden en gemeenten, deze regio’s vormen de primaire doelgroep van LaMA. Daar waar de ervaring nog volledig ontbreekt of beperkt is, daar waar de budgettaire middelen niet van die aard zijn om grote participatietrajecten uit te besteden, willen we met de Laboratoria Mobiele Alternatieven een laagdrempelige methodiek aanreiken om van deze manier van werken te proeven.

 

Contact:

Bernard Govaerts
Netwerk Duurzame Mobiliteit
[email protected]
09 331 59 10

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: