Londerzeel

21.12.2017

Het centrum van Londerzeel, gelegen tussen de Dorpsstraat, Berkenlaan en Kerkhofstraat, kent veel doorgaand verkeer richting de nabijgelegen A12. De ondergrond in kasseien in het centrum is moeilijk voor fietsers, zeker bij regenweer. Bij aanvang en einde van de school is er een aanschuiven van auto’s, met daartussen een wirwar van fietsers en voetgangers. Ondanks de vele parkeerplaatsen, is het voor automobilisten toch vaak zoeken achter een plekje.

Londerzeel wil werk maken van een aangenamere en veiligere omgeving in het centrum van Londerzeel, en nodigt de buurtbewoners en gebruikers uit om na te denken over slimme mobiliteitsoplossingen.

Op donderdag 27 april vond de eerste cocreatiesessie plaats, donderdag 18 mei de tweede.
De inspraak tijdens de LaMA-sessies zorgde voor voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid met langparkeren aan de rand van het centrum (Beemden), blauwe zone op het Heldenplein, enkele kortparkeerplekken in Dorpsstraat en Kerkstraat en activiteiten waarbij het centrum tijdelijk autovrij wordt. De Kerkstraat werd een eerste keer autovrij worden op zondag 1 oktober 2017.

lama