In de keuken van LaMA

09.02.2018

Al enkele jaren op rij trekt een kudde LaMA’s door Vlaanderen. Ze houden halt in de centra van kleine of middelgrote gemeenten in Vlaanderen, op plekken waar de mobiliteitsknoop helemaal in de war zit. LaMA brengt de uitdagingen en de kansen in de probleemzone in kaart. En dan brengt LaMA de bal aan het rollen, samen met mensen die wonen, werken, spelen en dansen in die zone. Cocreatiegewijs bedenken de lokale mensen nieuwe oplossingen voor vastgeroeste problemen. Kers op de taart: die oplossingen worden ook écht getest tijdens de Week van de Mobiliteit.

 

Go cocreatie

Maar hoe gaat dat in z’n werk, zo’n cocreatiesessie? Wij volgden twee avonden het spoor van LaMA en deden mee in Belzele, deelgemeente van Evergem en in Kermt, deelgemeente van Hasselt. In beide dorpen waren hadden de mensen het he-le-maal gehad met het vele sluipverkeer. Andere punten die hoog op de verbeteragenda stonden: meer veiligheid voor fietsers en meer ruimte voor ontmoeting of spelen en een oplossing voor (wild)parkeerproblemen. 

Wat meteen opviel: een LaMA trekt divers volk aan: jong, oud, man, vrouw: iedereen zat mee aan tafel. Zowel in Kermt als in Belzele zaten er vooral mensen aan tafel die het dorp vanbinnen en vanbuiten kennen. Ze mochten kiezen op welk van de voorstellen die de vorige keer werden bedacht ze verder gingen borduren. Een paar voorbeelden:

  • Hoe kunnen we de alternatieve route voor het sluipverkeer beter bekendmaken?
  • Wat is er allemaal nodig om een trage verbinding naar Ten Hove te realiseren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat fietsers in de dorpskern meer ruimte krijgen?

Mooi om te zien hoe de cocreeërders zich spontaan over evenredig over de tafels verdelen. En meteen aan de slag gaan met kaarten, stiften, stickers, legoblokjes en al het andere materiaal dat voor hen klaar ligt. Indrukwekkend ook om te zien hoeveel expertise én inlevingsvermogen burgers hebben. Misschien is de LaMA-deelnemer een speciaal specimen, maar ik heb zelden zoveel open geesten gezien.

Na een tijdje wordt er doorgeschoven. Zo kunnen de teams elkaars voorstellen testen: van bewegwijzerde routes tot verkeerslichten die op rood springen bij overdreven snelheid, van een groot straatfeest tot nieuwe fietspoolroutes: het zijn stuk voor stuk projecten die een verschil kunnen maken. En opnieuw vind ik het schoon om te zien hoe goed mensen naar elkaar luisteren en met elkaar meedenken. Uiteraard is niet iedereen het eens met alle details, maar de grote lijnen zitten snor. Ik hoor de verantwoordelijke van de stad zeggen: met dit soort voorstellen kunnen we verder. Met een kleine tussen haakjes voor alles wat over de eeuwig problematische gewestwegen gaat.

 

Hoe gaat het nu verder?

De bal ligt nu in het kamp van de gemeenten én de burgers. De besturen kijken welke voorstellen voor hen technisch en administratief haalbaar. Ondertussen engageren de mensen die daarvoor tijd en zin hebben zich om in de loop van de zomer de bordjes, bloembakken, flyers en andere materialen te maken die nodig zijn om voor, tijdens en na de Week van de Mobiliteit in september de LaMA’s echt tot leven te wekken in de straten van Kermt en Belzele.

Meer info over LaMA