#Dieselgate #Neveragain

16.02.2017

Met het Dieselgate-schandaal is meteen ook duidelijk geworden dat het huidige controlesyteem schromelijk heeft gefaald. De Europese Raad staat vandaag voor de unieke kans om de typegoedkeuring van wagens en het markttoezicht fundamenteel te hervormen en zo het vertrouwen te herstellen. Test-Aankoop, BBL, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en BRAL hebben daarom vandaag hun eisenpakket overhandigd aan minister voor Economie en Consumenten Kris Peeters. Want een schandaal zoals Dieselgate, dat mag nooit meer gebeuren!

Unieke kans om te hervormen

Met het uitbreken van het Dieselgate-schandaal heeft het consumentenvertrouwen in de automobielsector én de Europese instellingen een enorme knauw gekregen. Jarenlang hebben wagens die veel meer NOx uitstoten dan toegelaten toch een typegoedkeuring gekregen, zijn ze massaal verkocht en blijven rond rijden. En dat terwijl NOx in Europa jaarlijks verantwoordelijk is voor 72.000 doden.

Als Dieselgate één verdienste heeft, dan is het wel dat hierdoor het falen van het huidige controlesysteem pijnlijk werd bloot gelegd. Een fundamentele hervorming van de typegoedkeuring van wagens en het markttoezicht dringt zich op. Nu meer dan ooit.

Coalitie “Dieselgate” overhandigt eisenpakket

De voorstellen van de Europese Commissie hiertoe vormen een stevige basis, en ook de recente stemming in het Europees Parlement stemt tot hoop. Maar er zijn ernstige signalen dat de lidstaten op de rem willen gaan staan. Deze belangrijke kwestie staat op de agenda van de Europese Raad voor Industrie en Interne Markt van 20 februari en van de Europese Raad voor Transport op 28 februari.

Daarom hebben Test-Aankoop/Test-Achats, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en BRAL (de coalitie “Dieselgate”) vandaag aan minister voor Economie en Consumenten Kris Peeters een pakket maatregelen overhandigd die essentieel zijn om een tweede Dieselgate te vermijden. Deze werden ook bezorgd aan de verschillende ministers voor Mobiliteit. België moet haar Europese collega’s duidelijk maken: #Dieselgate #Neveragain

Onze concrete eisen

Meer en betere controles: door nationale én Europese instanties, en dit zowel voordat het voertuig op de markt komt (typegoedkeuring) als nadien (markttoezicht), met een vastgesteld minimum per jaar, en strenge straffen wanneer inbreuken worden vast gesteld. Een nieuw, sterk, onafhankelijk Europees agentschap zorgt niet alleen voor het uitvoeren van Europese controles en de nodige afstemming met de nationale autoriteiten, het ziet er ook op toe dat de nationale typegoedkeuring en het toezicht correct gebeurt.

Waterdichte garanties voor onafhankelijkheid: vandaag betalen de autoconstructeurs technische centra om een typegoedkeuring af te leveren of andere controles te doen. Om de onafhankelijkheid van deze laatste te kunnen garanderen is het dan ook essentieel dat elke financiële relatie tussen de constructeurs en de private testcentra volledig wordt doorgeknipt. Om te vermijden dat autoconstructeurs kunnen “shoppen” tussen de verschillende testcentra en zo bij de hen meest gunstig gezinde kunnen aankloppen, moet in de toekomst ook de nationale autoriteit bepalen in welk centrum de tests zullen worden uitgevoerd.

Meer transparantie : toegang tot de verschillende controles en typegoedkeuringen moet er voor zorgen dat autoconstructeurs, lidstaten en testcentra hun verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Tot slot moet ook werk worden gemaakt van transparantere terugroepacties waarbij getroffen consumenten duidelijke informatie krijgen over welke herstelmaatregelen worden uitgevoerd, en moet de wetgeving ook garanderen dat gedupeerde consumenten recht hebben op een compensatie.

Met deze maatregelen is het mogelijk consumenten, hun gezondheid en het milieu voortaan beter te beschermen. Daarom:

#Dieselgate #Neveragain!

Position paper alliantie