Dieselwagens onder vuur

05.04.2011

Iedereen wist het al veel langer dan vandaag. Dieselwagens stoten veel meer stikstofoxiden en fijn stof uit dan benzinewagens. Daardoor hebben ze een veel grotere impact op onze gezondheid. De echte uitstoot van dieselwagens is ook veel groter dan de officiële cijfers aangeven. België slaagt er hierdoor niet in om de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden of fijn stof te halen. Desondanks worden dieselwagens nog altijd fiscaal flink gestimuleerd.

De negatieve gevolgen van diesel zijn opgenomen in een officieel document (nu wel beschikbaar - 9/9/11) ondertekend door federaal minister van Leefmilieu Paul Magnette (PS), Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), Waals minister Philippe Henry (Ecolo) en Brussels minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De nota zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regio's.

De harde cijfers

Bijna acht op de tien nieuwe auto's rijden op diesel. In 1980 was slechts 15 procent van de wagens een diesel, nu is dat bijna 2 op 3. Dit is het gevolg van een beleid dat dieselauto's bevordert. De lagere prijs van de brandstof en het lagere verbruik sporen de consument aan voor een dieselauto te kiezen. In combinatie met de kortingen tot 15 procent voor wagens met een lage CO2-emissie, zijn de automobilisten massaal overgestapt op diesel.

95% van de bedrijfswagens rijdt op diesel.

De voorgestelde maatregelen

  • Gelijke accijnzen voor benzine en diesel door de heffing op benzine te verlagen. De lagere accijns op diesel is nu een voordeel voor de transportsector waar ook de andere automobilisten van genieten.
  • Afschaffing van de overheidskorting voor auto's met een lage CO2-emissie. Nu genieten kopers van zo'n wagen - en dat zijn meestal diesels - een korting van 3 of 15 procent op de aankoopfactuur.
  • Bedrijfswagens aanpakken door een wijziging van de belastingaftrek voor voordelen in natura voor de werknemer.
  • Een mobiliteitsbudget en andere voordelen in natura om de bedrijfswagen en de tankkaart te vervangen.
  • Rekening houden met alle vervuilende emissies en niet alleen CO2 in de communicatie over milieuvriendelijke auto's. De ecoscore is een betere basis om auto's te vergelijken.
  • Versnelde invoering van Euro 6-dieselwagens (vanaf september 2014 verplicht in de EU).

Reacties

Zowel de VAB als een recente studie van de KU Leuven pleiten voor een gelijke behandeling van diesel- en benzinewagens.

Onlangs bleek ook dat de voorgestelde omgekeerde cliquet ook een voorkeursbehandeling voor dieselwagens inhield.

Touring: "Het is een democratie onwaardig en dus ook onaanvaardbaar dat dit zomaar wordt beslist en de wereld wordt ingestuurd, zonder de consument en de bedrijfswereld te kennen."

Federauto: “FEDERAUTO is van mening dat een hervorming van de autofiscaliteit in een ruimer kader moet bekeken worden en niet enkel vanuit een ecologisch perspectief. Een te snelle wijziging in de autofiscaliteit zal marktverstorend werken en heel wat financiële gevolgen hebben voor de automobilist en de autosector.”

Febiac:De overheid heeft de consument aangemoedigd auto's met een lage CO2-uitstoot te kopen. Je kan die mensen nu toch niet vertellen dat ze een foute wagen hebben aangeschaft”, zegt Joost Kaesemans. “We stoten nu gemiddeld 130 gram CO2 per auto uit. Dat is 10 g minder dan het Europese gemiddelde. Bedrijfswagens vertegenwoordigen slechts 5 tot 8 procent van het wagenpark en zijn dan nog het meest milieuvriendelijk.”
(noot: uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit blijkt dat er op 31 juli 2010 in totaal 766.786 personenauto's op naam van een bedrijf ingeschreven stonden. Volgens Knack is het aantal bedrijfswagens op onze wegen is in vergelijking met andere Europese landen enorm en blijft bovendien stijgen. Het totale voertuigenpark bedraagt 6.689.065 voertuigen, waaronder 5.276.283 personenwagens. Ook blijkt dat 70% van de bedrijfswagens niet nodig is voor het werk.)