Geld krijgen voor automobiliteit: spitsmijden

14.06.2019

In Nederland en Antwerpen is geëxperimenteerd met spitsmijden. Het systeem is eenvoudig: wie normaal tijdens de spitsuren door een bepaalde zone zou rijden, krijgt een beloning als hij de spits vermijdt door vroeger of later te vertrekken, door alternatieven als openbaar vervoer of fiets te gebruiken of door thuis te werken.

Spitsmijden

Ondanks het succes van dit systeem kun je je afvragen hoe het belonen helpt om de externe kosten van mobiliteit te internaliseren. Het is op lange termijn niet toepasbaar omwille van de kostprijs en omdat het enkel geldt om mensen met een ongewenst gedrag (de auto tijdens de spits gebruiken) van gedrag te laten veranderen. Het blijft dus beperkt tot een tijdelijke maatregel bijvoorbeeld in geval van werken.