OVG 5.2: Vlaamse vrouwen verplaatsen zich minder vaak en minder ver (Vrouwendag)

08.03.2018

Alle gegevens werden verzameld op basis van het meest recente Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG5.2). Dat is meteen de bron van alle grafieken en afbeeldingen in het artikel.

 

Aantal verplaatsingen en afstand

Vlaamse vrouwen verplaatsen zich minder vaak dan Vlaamse mannen (gemiddeld 2,59 keer per dag t.o.v. 2,74). Dat is iets Vlaams, want bijvoorbeeld in Nederland en Engeland verplaatsen vrouwen zich vaker dan mannen.

Vlaamse vrouwen (32,46 km per dag) verplaatsen zich minder ver dan Vlaamse mannen (41,84 km per dag). Dat komt overeen met vaststellingen in Nederland en Engeland.

Vervoermiddel

Het 'klassieke' rollenpatroon wordt bevestigd: de man aan het stuur van de auto, de vrouw als passagier. Mannen nemen vaker de fiets, vrouwen nemen het openbaar vervoer of gaan te voet. 

 

Geslacht bepaalt het vervoermiddel

Mannen (88%) hebben nog steeds vaker een rijbewijs dan vrouwen (73%). Bij mannen (18+) blijft het rijbewijsbezit stabiel, terwijl bij vrouwen (ook 18+) een sterke stijging van het rijbewijs vastgesteld wordt. Die verhouding is vergelijkbaar met andere Westerse landen, bijvoorbeel ik het VK: mannen 80% en vrouwen 68%.

Rijbewijsbezit bij mannen en vrouwen

 

Verplaatsingsmotief

Het cliché wordt nog maar eens bevestigd: mannen doen meer zakelijke verplaatsingen, woon-werk verplaatsingen en verplaatsingen voor 'ontspanning/sport/cultuur'. Vrouwen gaan vaker winkelen, boodschappen doen, zich verplaatsen voor diensten of iets/iemand halen of brengen.

Dat vertaalt zich in de afstanden die voor deze verplaatsingsmotieven worden afgelegd. Vlaamse mannen (incl. niet-beroepsactieve bevolking) leggen gemiddeld 7,56 km per dag voor werk of zakelijke verplaatsingen af, vrouwen 4,73 km. Ook voor 'ontspanning/sport/cultuur' is het verschil groot: 3,80 km door mannen en 2,43 km door vrouwen.

Verplaatsingsmotief en geslacht

Andere thema's over ons verplaatsingsgedrag op basis van OVG5.2 lees je hier.