Digitale inspiratiedag duurzame bedrijfsmobiliteit

11.02.2022

Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde met de Fietsersbond en Bond Beter Leefmilieu op 17 december 2021 een online inspiratiedag over duurzame bedrijfsmobiliteit. Op deze dag inspireerden en informeerden we werkgevers en werknemers over duurzame bedrijfsmobiliteit en stimuleerden we de uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Hieronder vind je nog eens alle opnames van de sessies en bijhorende presentaties terug. 

Programma

We openden de dag met een keynote van Professor Cathy Macharis van de VUB. Zij is gespecialiseerd in beleidsmaatregelen en innovatieve concepten rondom duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze kwam vertellen over haar 8 V model waarmee we kunnen werken aan een dringende maar haalbare verandering.

Bekijk hier de plenaire sessie en aanvullende Q&A

Break-out Sessies

  • Laad je op voor de vergroening van je wagenpark 

De elektrificatie van het wagenpark staat voor de deur;  tegen 2026 moeten in België alle bedrijfsauto's elektrisch zijn; Vlaanderen breidt dat uit naar alle nieuwe wagens vanaf 2029. Marie Desrousseaux en Erwin Cornelis, resp. beleidsexpert mobiliteit en energie bij Bond Beter Leefmilieu, schetsen de context en wijzen op de voordelen en uitdagingen voor bedrijven. Vervolgens reikt Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium de deelnemers handvaten aan om binnen hun organisatie aan de slag te gaan met de elektrificatie van transport.

Download de presentatie

Bekijk hier deze break-out sessie 

  • Alternatieven voor zakelijk vliegen

Het verminderen van zakelijk vliegen is meer dan ooit mogelijk. Maar hoe stippel je zo’n duurzaam reisbeleid uit voor je bedrijf en wat zijn de pijlers daarvan? Je komt het te weten in deze sessie. Rebecca Lefevere, beleidsmedewerker duurzaamheid aan de Vrije Universiteit Brussel, zal het VUB Travel-ABC uit de doeken doen. In 2019 werd de VUB Travel-ABC goedgekeurd om de internationalisering van de VUB te rijmen met de klimaatimpact. Willem Melis, Carbon Advisor bij Climate Neutral Group helpt bedrijven hun klimaatimpact te reduceren. Zijn internationale ervaring in de transportsector helpt om bedrijven bij te staan in het opzetten van een duurzaam reisbeleid. Jolan Rijmenans, beleidsexpert transport bij Bond Beter Leefmilieu, modereert het gesprek.

Bekijk hier deze break-out sessie

  • Vergeet de verduurzaming van je logistiek niet! 

De impact van logistieke stromen op de ecologische voetafdruk van een onderneming of organisatie wordt vaak onderschat. Bart Dumoulin, coördinator van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, verheldert de probleemstelling en legt de link naar mogelijke oplossingen. De Gentse universiteit deed een project om de eigen logistieke stromen te verduurzamen. Liesbeth Vandamme, coördinator logistieke processen en projecten aan de UGent en David Vermeersch, beleidsmedewerker aan de UGent, schetsen hun aanpak, de resultaten, hun lessons learned en hoe ze hiermee verder aan de slag gaan. We gaan ook met de deelnemers van de sessie in gesprek over welke drempels en oplossingen zij zien om de logistiek van hun organisatie te verduurzamen.

Download de algemene presentatie 

Download de presentatie over duurzame logistiek aan de UGent

Bekijk hier deze break-out sessie

  • Fietsbeleid in je bedrijf

Wil je een succesvol fietsbeleid uitbouwen in je bedrijf, dan is het belangrijk dat het van onderuit gesteund wordt. Hoe kan je dat faciliteren? Fien Vandamme is stafmedewerker milieu bij het ACV. Zij geeft een korte presentatie over hoe de vakbonden het mobiliteitsbeleid van onderuit mee kunnen sturen. 
Daarnaast getuigt Nele Marcoen over het fietscomité van het ziekenhuis AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Sofie Van den Wouwer legt uit hoe het team van Janssen Pharmaceutica het mobiliteitsbeleid uitstippelt. En Cindy Raes van de Fietsersbond tenslotte, belicht twee instrumenten die je kunnen ondersteunen bij je fietsbeleid: Bike to Work en het Cycle Friendly Employer-certificaat. 

Bekijk hier deze break-out sessie

De presentatie van Sofie Van de Wouwer vind je ook hier terug

  • Drempels in de wetgeving

Een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen loopt niet van een leien dakje. Wat zijn de wettelijke drempels en hoe kan je ze overwinnen? We geven een antwoord aan de hand van een bevraging die we deden bij een honderdtal bedrijven. Wies Callens van de Fietsersbond modereert het gesprek. Ook VOKA en Unizo zitten aan tafel om hun visie te geven.

Bekijk hier deze break-out sessie

  • De voordelen van telewerk

De manier waarop we werk en mobiliteit organiseren bevindt zich op een kantelpunt. Hét moment voor bedrijven om de mens centraal te plaatsen in hun beleid rond hybride werken en duurzame mobiliteit. Naast het duurzamer maken van woon-werkverkeer, probeert een Baanbrekende Werkgever dat woon-werkverkeer ook te minimaliseren. Een uitgekiend telewerkbeleid is daartoe een absolute must. Hybride werken met vertrouwen aan de basis kan het fundament zijn om verder te evolueren naar een cultuur met een grotere autonomie voor de werknemer. Dat zorgt voor een meer ontspannen cultuur maar ook voor een effectievere organisatie. Ruben Van Goethem is Gangmaker Baanbrekende Werkgever, een samenwerking van De Lijn, Jobat en Antwerp Management School. Hij legt uit hoe Baanbrekende Werkgevers het hybride werken aanpakken.

Bekijk hier deze break-out sessie

Closing session

Bekijk hier de closing session

Met de steun van