Inspirerende tips en initiatieven op een rijtje*

13.12.2021
Logo verover de ruimte

-> Subsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen

De Vlaamse overheid wil gemeenten inspireren om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen in coronatijden verder te stimuleren. Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten.

Hier vind je alle info

en hier vind je de toolbox duurzame mobiliteit  waarmee de Vlaamse overheid lokale overheden wil inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen.

-> Geef het fietsverkeer meer ruimte

De Fietsersbond riep in april fietsers op om aan te geven waar er écht ruimte ontbreekt. De lijst werd massaal beantwoord. Wordt vervolgd!  

> Contacteer de Fietsersbond via [email protected] voor meer info

Daarnaast verzamelt Fietsberaad Vlaanderen alle mogelijke oplossingen en informatie op deze pagina. Wat dacht je bijvoorbeeld van pop-up fietspaden? In Milaan, Parijs en Berlijn zijn ze er alvast helemaal voor te vinden. 

Op 25 juni kan je deelnemen aan de webinar “Evalueer je tijdelijke fietsinfrastructuur”: meer info en inschrijven

-> Richt een Schoolstraat in

Het concept ‘schoolstraat’ kan een bijdrage leveren aan een veilige terugkeer naar school in de anderhalve meter maatschappij. Hier vinden jullie tal van inspirerende voorbeelden zodat jullie er zelf gemakkelijk mee aan de slag kunnen! 

Wees paraat voor de schoolstraat!

-> Zet de straat af

Geef als stadsbestuur het goede voorbeeld en organiseer zelf een schone-lucht-actie door één of meerdere straten af te sluiten voor autoverkeer. Op de site van Filter Café Filtré vind je hoe je dit aanpakt en een heleboel inspiratie!

-> Bescherm je trage wegen

De inwoners van je gemeenten zijn niet altijd even vertrouwd met de trage wegen in de buurt. Dit kan ervoor zorgen dat sommige wandel- en fietspaden drukbezet zijn en andere nauwelijks bezocht worden. Kan de trage wegen in jullie gemeente een duwtje in de rug geven door ze als stadsbestuur in kaart te brengen.

Deze en andere tips vinden jullie op de website van Trage Wegen.

-> Maak de publieke ruimte gezond

Gezond Leven ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. Een gezonde publieke ruimte zet in op kernversterking, ondersteunt actieve verplaatsing en creëert toegang tot natuur voor iedereen! 

 Een publieke ruimte op mensenmaat, ook in jullie gemeente?
 

-> Laat een LaMa los in je gemeente

LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven.

Het is een uitgewerkt en getest cocreatief traject om samen met burgers mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. Nu is het moment om te experimenteren met de openbare ruimte en samen met de burgers na te denken over een kwaliteisvolle invulling. Burgers beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien.

Alle informatie vind je hier


-> Iedereen Gorilla

Iedereen Gorilla strijdt voor steden op mensenmaat. Iedereen Gorilla wil de publieke ruimte weer publíeke ruimte maken: van de mensen, voor de mensen. En op maat en ritme van de mensen, in plaats van op maat en ritme van gemotoriseerd verkeer.

Iedereen Gorilla ijvert voor #ruimte voor samenleven en ontmoeten, #ruimte voor rust en natuur, #ruimte voor spel en creativiteit, en last but not least #ruimte voor duurzame mobiliteit, ruimte voor voetgangers, fietsers, steppers, loopfietsen, skateboards, rollators, ...

Meer informatie vind je hier


-> Geef parkeerplaatsen terug aan de buurt

Het ontbreekt Vlaanderen aan ruimte. De straten zijn breed, maar op de stoep of op het fietspad is het soms vechten om plaats. Anderhalve meters respecteren is niet altijd zo gemakkelijk. Waar er wel (veel) plaats is, is waar auto's stilstaan. Vlaanderen telt meer parkeerplaatsen dan mensen: een gigantisch aantal. Met Verover De Ruimte willen we deze parkeerplaatsen innemen en teruggeven aan de buurt.

Hoe je te werk gaat vind je hier

-> Moedig thuiswerk aan

Starten met thuiswerken op je stadsbestuur? SDWorx zet vier cruciale stappen op een rij

Op Telewerken.be vind je bovendien alle informatie over telewerken en de do's en don'ts voor werkgever en werknemer.

-> Experimenteer en richt tijdelijk een plein of straat gezond in!

De handleiding ‘Plein vol gezondheid’ wil lokale besturen, burgerverenigingen en iedereen die met gezondheid bezig is aanzetten om pleinen en straten herin te richten. Vaak is de stap naar definitieve herinrichting groot. Tijdelijke inrichting kan dan een uitweg bieden. Want zo kan het draagvlak voor een structurele herinrichting van het plein of straat groeien.

Voor meer informatie en begeleiding kunnen lokale besturen terecht bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo):  www.vlaamselogos.be

-> Geef gezondheid een plaats in je participatietraject

Lokale besturen kunnen gezondheid een vaste plaats te geven in hun ruimtelijke planning of in het participatietraject dat daaraan is verbonden. Om het gesprek hierover op gang te brengen, ontwikkelde Gezond Leven debatfiches. Is er storend lawaai? Zet de buurt aan om te fietsen of te wandelen? Zijn er voldoende rustige ontmoetingsplaatsen? De debatfiches doen burgers stilstaan bij de relatie tussen gezondheid en omgeving. 

Voor meer informatie en begeleiding kunnen lokale besturen terecht bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo):  www.vlaamselogos.be

 

-> Alle mobiliteitsmaatregelen op een rijtje

Op de site van VVSG vind je een overzicht van alle mobiliteitsmaatregelen in functie van ‘social distancing’

-> Recepten voor klimaatneutrale kernversterking

Met het leertraject ‘klimaatvriendelijke kernversterking’ ging Bond Beter Leefmilieu en Dubolimburg op zoek naar oplossingen die getest zijn in de praktijk. De beste daarvan werden gebundeld in dit receptenboek.

 

*Dit lijstje is niet exhaustief. Zelf al leuke acties ondernomen, of hebben jullie als stadsbestuur nog boeiende ideeën? Laat het ons zeker weten!